Wiki Terimleri

Aetheirum Enterprise Veritabanı içerisinde birçok farklı terim kullanılır. Bu terimler; kurumda yeni olan bazı kişiler için kafa karıştırıcı olabilirler. Biz de yeni kişiler tarafından anlaşılması zor olan bu terimlerin bir listesini ve basit açıklamalarını buraya yazdık.

Memetik

Memetik maddeler, farklı sınıflarda olan ve farklı amaçlarla kullanılan kimyasal vb. bazı varlıklardır. Kuruluş, memetik maddeleri genel olarak veri sızıntısını önlemek veya anormal olaylara tanık olan kişilerin hafızasının silinmesi amacıyla kullanır.

Cannon - Side Cannon - Major Cannon

Cannonlar yani Türkçe okunuşu ile kanonlar, hikaye anlamında gelmektedir. Eğer bir sayfa 'Side cannon' tagına sahipse veya bu belirtiliyorsa yan hikaye olarak sayılabilir. Cannonun kelime anlamı genellikle "Yapımcı tarafından onaylanılmış bilgi" gibi bir anlama gelse bile Major Cannon genellikle Kurucunun kabullendiği asıl hikaye gibi bir anlama gelir. Yani kurucu Major cannon bu diyorsa demek istediği şey bu Main lore ile alakalıdır.

Lore

Lore, evren-zaman akışı anlamına gelir. Bazen ana hikaye akışı veya zaman çizgisi gibi anlamlarada gelebilir. Evren-arka hikayedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License