Wiki Terimleri

Aetherium Enterprise Veritabanı içerisinde birçok farklı terim kullanılır. Bu terimler; kurumda yeni olan bazı kişiler için kafa karıştırıcı olabilirler. Biz de yeni kişiler tarafından anlaşılması zor olan bu terimlerin bir listesini ve basit açıklamalarını buraya yazdık.

AETHER (ETER)

AETHER'ler, kuruluş tarafından önemli olarak varsayılan anormal varlıklara verilen sınıflandırmadır.

Memetik

Memetik maddeler, farklı sınıflarda olan ve farklı amaçlarla kullanılan kimyasal vb. bazı varlıklardır. Kuruluş, memetik maddeleri genel olarak veri sızıntısını önlemek veya anormal olaylara tanık olan kişilerin hafızasının silinmesi amacıyla kullanır.

Lore

Lore, evren-zaman akışı anlamına gelir. Bazen ana hikaye akışı veya zaman çizgisi gibi anlamlarada gelebilir. Evren-arka hikayedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License