The Noir

The NOIR

The Noir örgütü, dünya çapında pek çok bölge içerisinde bulunan tesis ve benzeri merkezler üzerinde sahip olduğu özel yazılımlar bulunduran süper-bilgisayar olarak tanımlanabilecek cihazlar aracılığı ile, Aetherium Kuruluşu veri tabanlarına sızmayı başararak, önemli tesislerin bulunduğu bölgeleri öğrenmektedir. Anormal varlıkların çalınması, çoğunlukla bilinçli olarak başlatılan muhafaza ihlalleri ve ajan personeller aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Örgütün, derin ağ içerisindeki satış trafiğinin yüksek bölümünü oluşturduğu bilinen bir gerçek olsa da, örgüte ait satış alanlarını ve müşterileri bulma amacı ile başlatılan operasyonlar başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Bunun üzerine, örgütün derin ağ içerisinde devlet organizasyonları tarafından henüz ulaşılamayan seviyeler üzerinde faaliyetlerini sürdürdükleri düşünülmektedir. Bu iddanın doğru olması durumunda, örgütün derin ağın ulaşılamayan seviyelerinin sahip olduğu işlem gücünü kaldırabilecek sistemlere sahip olacak kadar büyük olduğu ve son derece yüksek tehlike barındırdığı anlamına gelmektedir. Bu sebep ile, örgüt adına gerçekleştirilecek operasyonlara ağır önem ve öncelik verilmektedir.

Şimdiye dek, Noir'ın faaliyetlerinin başında yer alan kişi veya kişiler hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Fakat, örgütün anomali olarak tanımlanabilecek bir kişi, kişiler veya yapay zeka tarafından komuta edildiğine dair çeşitli iddialar mevcuttur.

NOİR örgütünün, ele geçirdiği Aetherium anomalilerinin satışı sonucunda çok büyük rakamlar elde ettiği bilinmektedir. Fakat, alıcılara veya satışı gerçekleştirilen AETHERİUM anomalilerine hiçbir zaman ulaşılamamıştır.

Örgütün, sahip olduğu anomalileri, satış haricinde kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı, pek çok kıdemli Aetherium yetkilileri tarafından inanılan bir iddiadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License