Tesisler

Personele Not:

09-HPR Gizlilik protokolleri gerekçesiyle, kuruluş tesislerine erişiminiz sınırlandırılmıştır ve sadece belirli tesisler ile ilgili bilgiye erişiminize izin verilmiştir.

Kuruluş Tesisleri

Kuruluş, yalnızca bir düzine personel ile çalışan küçük karakollardan binlerce personele sahip devasa Tesislere kadar dünya çapında çok sayıda alanı yönetmekte ve işletmektedir. Bu sayfa kuruluşa ait bazı alanlar hakkında bilgilendirme amaçlı açılmıştır.

Tesis Tanımları

Alan

Alan olarak belirlenen Organizasyon tesisleri sivil halktan saklı bölgelerdir. Bu tür tesisler sivil nüfustan uzak bölgeler içerisinde inşa edilir ve oldukça tehlikeli anomaliler içerebilir. Alanların büyük çoğunluğunda nükleer savaş başlıkları benzeri ekstrem güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

Site

Site olarak belirlenen kuruluş tesisleri tamamıyla gizlidir. Tesisin varlığı kamu tarafından bilinmektedir fakat genellikle şirketler veya hükümet kuruluşları kılıfı altında gizlenirler. Bu gibi kuruluşların bünyesi altında gizlenmeyi kolay kılabilme amacı ile sivil nüfuslara yakın bölgeler içerisine inşa edilir.

Tesis Bölümleri

Sektör

Sektörler, Sitelerin ve Alanların muhafaza, araştırma veya depolama benzeri belirli amaçlar için özellikle belirlenen bölümleridir. Sektörlerin kullanımı, bağlı olduğu tesisin amacına ve boyutuna göre farklılık gösterir.

Birim

Birimler, site ve alanların biyolojik veya boyutsal anomalileri muhafaza eden, izole edilmiş bölümlerdir.
Bir muhafaza ihlali veya başka bir olağanüstü durumda kendiliğinden kilitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Bu birime giren veya çıkan bir personel tam bir dekontaminasyon prosedüründen geçme zorunluluğundadır.

Tesis Listelemesi

Aşağıda önemli Kuruluş tesislerinin kısmi bir listesi bulunmaktadır. Bunun tam liste olmadığını lütfen unutmayın; Bazı Kurum tesisleri, operasyonel güvenlik amaçları gereği burada listelenmemiştir.

Alan-02 [Araştırma ve Muhafaza Tesisi]

Alan-02, Kanada, Britsh Columbia eyaletinde bulunan Mount Fairweather dağının güneydoğu tarafında, 1.220 metre yüksekliğine inşa edilen araştırma ve muhafaza tesisidir. Tesisin çapı 290x270m olmakla birlikte, ██ metre derinliğe kadar inen 8 kata sahiptir. Tesis içerisinde, OMEGA ve ALPHA sınıfına sahip AETHER anomalileri bulunur ve bu sebeple yüksek seviye güvenlik korumalıdır. Ayrıca Alan-02, 3 adet beta nükleer savaş başlığına ev sahipliği yapmaktadır.

Alan-09 [Biyolojik Laboratuvar]

Alan-09, Alaksa, Anchorage şehrinde bulunan Chugach eyalet Parkı içerisinde gizli bir girişe sahip, aşağıya doğru 5 katı bulunduran, gizli bir yeraltı tesisidir. Tesis içerisinde, 2. kattan itibaren özel olarak hazırlanan BDG-5 biyogüvenlik numarasında sahip, son derece gelişmiş techizat ve ekipmanlar barındıran biyolojik laboratuvarlar bulunmaktadır. Tesisin genel amacı Gamma ve Omnicron sınıflanmalarına sahip, tehlikeli biyolojik anomalilerin incelenmesi ve antijen oluşturulmasıdır.

Alan-16 [Obje Muhafaza Deposu]

Alan-16, Avusturalya, Büyük Victoria Çölü içerisinde bulunan bir depo tesisidir. Alan içerisinde, Beta ve Gamma sınıflandırmalarına sahip, Obje formunda, cansız anomalileri muhafaza edilmektedir.

Site-55

Site-05, Amerika, San Francisco kenti içerisinde bulunan orta boylu bir ofis görünümündedir. Binanın etrafı tamamen "aynalı" olarak adlandırılan ve dışarıdan içerinin görülmesini imkansızlaştıran camlar ile kaplıdır ve bina girişinde 7/24 silahlı personel bulunmakla birlikte etrafındaki 4 köşede gece görüş özelliği bulunduran 360°, yüksek çözünürlüğe sahip kameralar vardır. Site içerisinde herhangi bir anomali muhafaza edilmemektedir ve biyolojik olmayan, güvenli anomalilerin incelenmesi gerçekleştirilmektedir.

Site-77 [Muhafaza ve Araştırma Tesisi]

Site-77, Rusya, Moskova şehri üzerinde, sivil halktan tamamen izole bir alan üzerine inşa edilmiştir. Tesisin %68'lik bölümü yüzeyin altında bulunmaktadır. Yüzeyin altında bulunan bölüm, Giriş, hafif saklama, ağır saklama ve laboratuvar olarak 3'e ayrılmıştır. Çoğu önemli araştırma ve anomali muhafazaları bu tesis içerisinde yapılmaktadır.

Alan-101 [Muhafaza Alanı]

Alan-101, Afrika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti içerisnde, Tesisin %90'ı yüzeyin altında olacak şekilde, askeri karakol kılığında inşa edilmiştir. Tesis-101'de, çoğunlukla Negative ve Obscure nesne sınıflandırmalarında sahip anomaliler üzerinde, düşük risk içeren araştırmalar gerçekleştirilir.

Site-150 [İnsansı Muhafaza Tesisi]

Site-150, Amerika, Ohio kenti içerisinde, insansı anomalilerin muhafaza edilmesi amacı ile inşa edilen bir tesistir. Tesisin %60'ını içeren kısım yüzey altında bulunmakla birlikte, giriş ve ağır saklama bölümlerine ayrılmıştır.

Site-190 [Dünya Dışı Aetherium Kuruluşu Araştırma Laboratuvarı ]

Site-190, Rusya, Khuzhir içerisinde, sivil halk yerleşim bölgelerinden uzak bir alan üzerinde dairesel şekilde inşa edilen, uzay gözlem evi kılığı altında gizlenmiş bir laboratuvardır. Site-190 içerisinde, dünya dışı kaynaklı AETHER anomalileri üzerinde yapılacak olan inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar, BGD-3 biyogüvenlik numarasına sahiptir.

Delta-029 [Araştırma ve Muhafaza Tesisi]

Delta-029 Araştırma Tesisi, Amerika, Denver, Rocky dağları üzerine, sivil yerleşim alanlarından oldukça izole edilmiş bir alan içerisinde inşa edilen, temel amacı araştırma ve muhafaza olan tesistir. Kuruluşa ait olan en gelişmiş ve büyük bölge ünvanına sahiptir. Ayrıca kuruluşun merkez üssü olarak da bilinmektedir. Yüzey altında bulunan, 1,5 kilometre uzunluğundaki alan Tesisin %79'unu oluşturmaktadır. Kendisine ait hidroelektrik barajı ve nükleer reaktörü bulunması ile beraber, Tesis özel demir yolu ağı ve geniş yaşam alanları ile donatılmıştır. Ayrıca Tesis içerisinde, 4 adet alfa nükleer savaş başlığı bulunmaktadır. Pek çok yüksek öneme sahip AETHER, Delta-029 içerisinde muhafaza edilmektedir. Ayrıca önemli araştırmaların ve Alef Kurulu tarafından yapılacak toplantıların büyük çoğunluğu bu Tesis içerisinde gerçekleştirilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License