İkincil sınıflandırmalar
Biologic
Biyolojik Tehlike: Biyolojik tehlike arz eden, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler barındıran mikroorganizmalar, toksinler veya virüslere verilen tehlike sınıflandırmasıdır.
Aetherium_varolussal_tehlike_Object_Logo.png
Varoluşsal Tehlike: İnsan ırkı veya bildiğimiz şekli ile evrenin varoluşu için eskatolojik tehlike arz eden anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır.
Aetherium_Radioactive_Object_Logo.png
Radyoaktif Tehlike: Tehlike seviyelerde yüksek enerji, iyonlaştırıcı, nükleer veya farklı türlerde radyasyon içeren anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır.
nonstandart_Aetherium.png
Tutarsız Tehlike: Tutarsız veya görünüşte imkansız topolojiler sunan anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır. Örnek olarak; "Dışarıdan küçük bir mekan olarak algılanan fakat iç mekandan bir stadyum büyüklüğünde olan bir ev", Standart Dışı sınıflandırmasının bir örneğidir.
Aetherium_nonstanmdart_spacetime_Object_Logo.png
Standart Dışı Tehlike: Genel görelilik, kuantum fiziği ve diğer yerleşik bilimsel ilkeler hakkında mevcut anlayışımız ile orantısız, standart dışı uzay-zaman özelliklerini veya fenomenlerini barındıran anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır.
Aetherium_Autonomus_Object_.png
Otonom Tehlike: Göz kontağının kesilmesi benzeri uyarılara tepki verebilen APC anomalilerine verilen etki sııflandırmasıdır. Bu duyarlılık, zeka veya öz farkındalık ile karıştırılmamalıdır. Bu tehlike yalnızca nesnenin otonom olarak bilinçli olduğunu ve tepkilerinin tehlikeli olabileceğini gösterir.
Aetherium_electric_Object_Logo.png
Elektriksel Tehlike: Mevcut veya yayılım sergileyen tehlikeli veya potansiyel olarak ölümcül voltajlar bulunduran APC anomalisine verilen etki sınıflandırmasıdır.
Aetherium_memetic_Object_Logo.png
Memetik Tehlike: Potansiyel olarak psişik veya zihinsel hasar riski barındırmakta olan etkilere sahip, görsel, ses kaydı benzeri formlarda olabilen APC anomalilerine verilen etki sınıflandırmasıdır.
kendiliginden_cogalan.png
Çoğalan Tehlike: Değişen oranlarda ve farklı yollar ile kendiliğinden çoğalabilen anomalilerin sahip olduğu etki sınıflandırmasıdır.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License