Silahlı Kuvvetler

Açıklama

Advanced Tactical Forces (ATF), Kuruluş çatısı altında görev alan yüksek seviye askeri birimler olan Gimel Sınıf personellere verilen isimdir. ATF Takımlarının tamamı büyüklük, alan ve görevler bakımından farklılıklar gösterir. Bu farklı durumlar ile ilgilenen her birim; bu tip durumlar için özel olarak eğitilmiş ve eğitimini tamamladıktan sonra, sadece sınırlarını zorlayan en iyi askerler, ATF olarak göreve atanmıştır. Kuruluş için çalışan her bir ATF görevlisi, eğitim aldığı ve profesyonelleştiği alanlarda çalışmak üzere farklı birimlere atanır.


ATF Grupları Listesi


Psi

Psi-01 ("Overwatch")

ATF Psi-01, Kuruluşa ait alan ve tesislerin yüzey bölümlerinin kara güvenliğinden sorumlu, uzun süreçli yakın temas savunma ve silahlı çatışma eğitimine tabi tutulmuş keskin nişancılar ve askerlerden oluşmaktadır.

Psi-02 ("The Mack Squad")

ATF Psi-02, farklı kurumlar çatısı altında gerçekleştirilecek suikast, insan kaçırma ve benzeri operasyonlardan sorumlu olan Operatörlerden oluşmaktadır. Birimde yer alan Operatörlerin her biri, sivil toplum çevresinde gizli olarak çalışma, keskin nişancılık ve yakın dövüş eğitimine tabi tutulmuştur.

Psi-04 ("Templar")

ATF Psi-04, Muhafaza ihlali sonucunda kontrolü kaybedilen anormal varlıkları ele geçirmekten sorumlu olan; helikopter ve uçak pilotlarının, şiddetli çatışma ortamlarında eğitim alan uzman askerlerin ve keskin nişancıların oluşturduğu ATF birimidir.

Psi-05 ("Manhunters")

ATF Psi-05, tespit edilen "insansı" anomalileri ele geçirip muhafaza altına alma sırasında rol oynayan ATF birimidir. Manhunt Askerlerinin her biri zorlu şartlara dayanıklı, atletik beden yapısında sahiptir ve Organizasyon tarafından özel olarak eğitilmiştir. Manhunt ekibi, ele geçirilmesi hedeflenen Anomali için gerçekleştirilecek operasyonu planlamaktan da sorumlu tutulmaktadır.

Psi-06 ("Submarine")

ATF Psi-05, Deniz ile ilgili operasyonlardan sorumlu olan birimdir. Ordu içerisinde uzmanlık eğitimi almış, yüksek tecrübeye sahip donanma ve denizaltı pilotlarından oluşur. Ayrıca takım tarafından kullanılacak olan ekipmanlar ve araçlar Organizasyon tarafından özel olarak imal edilmiştir.


Theta

Theta-01 ("Unusual Green")

ATF Theta-01, "Bitki" formuna sahip olan anomaliler ile ilgili soruşturma, ele geçirme ve yayılım güvenliği ile sorumlu olan birimdir. Üye olan operatörler, çoğunlukla alanında deneyimli şahıslardan seçilir.

Theta-03 ("The Masters")

ATF Theta-03, Anomali sergileyen topolojiler, geometriler ve matematiksel problemler ile ilgilenen görev gücüdür. Bu birime üye olan operatörler İQ seviyesi normalin üstünde olan insanlar arasından seçilmiş olmakla birlikte kurum tarafından özel olarak eğitilmiştir.

Theta-04 ("The Tardis")

ATF Theta-04, Dünya üzerinde mevcut olmayan bir mekan/boyut ile yer değiştirme özelliğine sahip anomalilerin yer değiştirme sonucunda bulundurduğu mekan üzerinde keşif ve araştırma ile görevlendirilmiş özel askerlerden oluşan birimdir.

Theta-05 ("Unusual Hungeries")

ATF Theta-05 Restoran, lokanta veya alışveriş merkezi benzeri bölgeler içerisinde meydana gelen anormal fenomenleri kontrol altına almak ve mağaza sahibi üzerinde soruşturma başlatmak ile görevlendirilen ajanlardan oluşan birimdir.


Zeta

Zeta-01 ("Biologic Horizon")

ATF Zeta-01, Biyolojik forma sahip anomalilerin incelenmesi ve en güvenli saklama metodunun hazırlanması ile sorumlu, Aetherium çatısı altında yüksek seviye üniversiteler üzerinde uzmanlık eğitimi alan operatörlerin oluşturduğu birimdir.

Zeta-02 ("Skyscraper")

ATF Zeta-02 Operasyonlar sırasında görev alan, Kuruluş tarafından özel eğitime tabi tutulmuş silahlı jet, helikopter, insansız hava aracı pilotları ve nişancılardan oluşan birimdir.

Zeta-03 ("The Hiss")

ATF Zeta-03 Siber anomali benzeri soyut anomalilerin izini sürmek, ele geçirmek ve gizlemek ile sorumlu olan bilişim uzmanları ve hackerlardan oluşan ekiptir. Kuruluş tarafından geliştiren özel yazılım ve cihazlar üstünden çalışmakla birlikte yapay zeka siber ajanlardan yardım almaktadırlar.

Zeta-04 ("Underwatch")

ATF Zeta-04 Organizasyona ait tesis ve alanların iç yuzeyinde güvenlik ve muhafaza ihlaline müdahale ile görevlendirilen ATF birimidir. Birim içerisinde yer alan operatörlerin her biri kaçma benzeri girişimlerde bulunan Zayin Sınıf personeli infaz etme yetkisine sahiptir.

Zeta-05 ("Airwatch")

ATF Zeta-05 Kuruluşa ait tesis ve alanlar içerisinde çoğunlukla ağır silah bulundurmakta olan ağırlaştırılmış askeri eğitime tabi tutulmuş helikopter, savaş gemisi ve jet pilotlarından oluşmaktadır. Takım içerisinde bulunan operatörler, alan bölge güvenliğini sağlamak ve muhafaza ihlaline müdahale ile sorumlu tutulmuştur.Eta

Eta-01 ("The Quick Fox's Eye")

ATF Eta-01, Anomali olarak tanımlanabilecek veya bulaşıcı patojen ve benzeri anomaliler tarafından enfekte edilmiş/ektilenmiş şahısları tespit edip kontrol altına almak ile sorumlu olan, çoğunlukla dedektif ve ajanlardan oluşan birimdir.

Eta-02 ("Forgotten")

ATF Eta-02, Kuruluş içerisinde görevli, anormal etkenler veya düşman örgütlenmeler sebebi ile kaçırılan/kaybedilen personel için Alef Kurulu emri ile arama operasyonlarını planlamak ve başlatmak ile görevli olan ATF takımıdır.


Pentagram

Pentagram-01 ("Ghost Catchers")

ATF Pentagram-01, Metafiziksel forma sahip veya insan gözü tarafından algılanamaz olan anomaliler ile iliştirilmiş operasyonlar içerisinde görev alan yüksek tecrübeye sahip dedektif ve ajanlardan oluşan birimdir.

Pentagram-02 ("X-COM")

ATF Pentagram-02, Arktik, çöl veya çeşitli açılardan zorlu olan dağ, yamaç benzeri bölgeler içerisinde gerçekleştirilecek olan operasyonlar içerisinde rol oynayan operatörlerden oluşan birimdir. X-COM üyelerinin fiziksel özellikleri ve dayanıklılığı üst seviye olmakla birlikte, teknoloji departmanı tarafından geliştirilen exo-iskelet benzeri ekipman ve araçlara sahiptirler.

Pentagram-03 ("Playback")

ATF Pentagram-03, ("Playback") Zaman içerisinde yer değiştirmeyi mümkün kılan herhangi bir anomali aracılığı ile farklı bir zaman dilimi içerisinde yapılacak görevlerde yer alan takım. Bu takımda bulunan operatörler, seviye 4 üzeri yetki bulunduran casus ve dedektiflerden oluşmaktadırlar. Ayrıca görev esnasında mümkün olduğunca az paradoksa sebebiyet vermek ve zaman akışını etkilememek için başlatılacak operasyonlara göre farklı eğitimler almaktadırlar.

Pentagram-04 ("Snake Eyes")

ATF Pentagram-04, anomali unsurlarının tespit edilmesi durumunda Aetherium Kuruluşuna nakil edilmesini kolaylaştırma amacıyla polis, ambulans, itfaiye benzeri birimlere sızan Kuruluş casuslarından oluşan birimi tanımlamaktadır.


Annihilation

Annihilation MG-1

Annihilation MG-1 ekipleri; tesisler içerisinde yaşanan küçük çaplı güvenlik ihlallerini durdurmayı amaçlayan, orta seviye ekipmana sahip güvenlik birliğidir.

Annihilation MG-2

Annihilation MG-2, tesis veya alanlar içerisinde yaşanabilecek büyük güvenlik ihlalleri, dıştan gelen saldırılar ve muhafaza alanından kaçan anomalileri yeniden ele geçirmek amacıyla tesiste nöbet tutan seçkin güvenlik birliğidir. Üst düzey ekipmana sahiplerdir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License