Senaryo

Senaryolarda Sınıflandırma:

Senaryolar, ikiye ayrılır. Birinci sınıf yani tür Anomalik yok oluş senaryolarıdır. Diğeri ise anomalik olmayan yani normal koşullar altında gerçekleşebilecek senaryolardır; yani Sıradan senaryolardır. Sıradan senaryolar daha az hasara yol açabilecekken, Anomalik senaryolar gerçekliğin sonunu getirebilecek düzeydedir.

Senaryoların Seviyeleri:

Seviye 1: Casur:
Casur, şehir yada benzeri ufak bölgelerin yok olması yada zarar görmesi senaryosudur. Şehirler bir kısıtlama değildir, bölgesel bazı felaketler (küçük çaplı) dahil edilebilir.

Seviye 2: Cresur:
Cresur, büyük bölgesel felaketler oluşturabilecek veya ülkeleri yok edebilecek felaketlerin gerçekleşme senaryosudur. Bazı durumlarda kıtalar da dahil edilebilir.

Seviye 3: Heliors:
Heliors, üyük kıtaların yok olması, dünyanın belirli bir yüzdesini ilgilendiren ve dünyaya büyük hasarlar verebilecek olayların gerçekleşme senaryosudur.

Seviye 4: Algrors:
Algrors, Dünyanın yok olması veya büyük bir yüzdesinin yok olması durumlarına verilir. Bu senaryoların gerçekleşme durumunda dünya yaşanılamaz bir hale gelir ve insanlığın sonu gelir.

Seviye 5: Nokrs:
Nokrs, evrenin yok olması veya diğer evrenlerin yok olma senaryosudur. Evrende olan önemli şeylerin yok olması veya kaybolması da dahildir.

Seviye ⨂: R.E.S:
⨂, gerçekliğin yok olması veya gerçekliğin bozulması durumlarını kapsayan. En dikkat edilmesi gereken senaryodur. Ayrıca diğer zaman çizelgelerine bir şeyler olması veya onlarla çakışmamız da bu duruma dahildir.

Bütün Anomalik Senaryolar:

Bütün Sıradan Senaryolar:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License