AYKM-023, Revizyon II

[VERİ GİZLENDİ] tarihinde, Anomali-AYKM-023-1, Kurum'un işbirliğini reddetmesi üzerine Odrin Topluluğu'na bir elçi gönderdiler. Bu elçi aracılığıyla AYKM ve Topluluk bir anlaşmaya vardı ve Anomali-AYKM-023'e karşı ortak çalışmayı onayladı. Belgenin devamında Anomali-AYKM-023-1'lerin verdiği kitaptan çıkarılan bazı notlar bulunmaktadır. İçerik, genel olarak kullanılan terimlerin sözlüğü, kozmonoloji, teoloji ve genel açıklamalar bulunur.


Taug-Bargua, insanlığın ve genel olarak evrenin tarihini anlamamıza sebep oldu. Artık hiçbir şey eski dünya ile aynı değil. Gözlerimizi açtık, açtık ki, daha geniş görebilelim. Görebilelim ki, insan oğlunu ve şerefli tanrıları koruyabilelim. Koruyabilelim ki, sonumuz aynı olmasın.

Evren bizim sırtımıza yüklendi.

- Kâtip [VERİ GİZLENDİ]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License