Paralellia 0-1

İlk "Paralel Evren" çalışmaları on yıllar, hatta yüz yıllar öncesine kadar gitmektedir. Benim bulunduğum evrende ise
dönüm noktası 646.21 yılında bulundu, daha anlaşılır bir dilde anlatırsam, 2047 yılında.

2047 yılında, bir bilim adamı evinde düşünürken ilginç bir teori buldu. Bu teoriye göre bütün paralel evrenler
Enerjinin çok değişik formlarda, fizik kurallarının ihlal edildiği, şu ana kadar bütün buldukları yasalara karşı gelen
bir Ana Evren'e bağlıydı. Kendi evrenlerindeki uzay ve zaman anomalileri, kara delikler gibi varlıkların var oluş sebebi.

Bu teori git gide daha çok geliştirildi, tahmini haritalar yapılmaya başlandı. Ama teorinin kanıtlanması için 2072 yılını
gözlemlememiz lazım. 2072 yılında diğerlerinden biraz daha anormal bir solucan deliğine atılan bir sonda çok değişik bir
yere ulaştı, burada daha önce gözlemlenmemiş ve çok şaşırtıcı veriler aldılar, şaşırtıcı kısım ise bu sondanın tahmin edilen
süreden fazla çalışmasıydı. Solucan delikleri üzerine çalışmalar yapan profesörlerden, paralel evren teorisyenlerinden,
quantum fizikçilerine kadar uzanan özel bir ekip kuruldu. Bu ekipte önemli bir kişi vardı. Pröfesör Li Feikler,
bir Alman yazar ve Çinli gazetecinin oğlu. Önemli olmasının sebebi ise 2048 yılında yazılan bir kitaptaki teoriydi.
Bu teori şu ana kadarki bulgularını desteklemekteydi, bu kitapta yazılanlara uyarak ve tahminleri kanıtlamaya çalışırken
büyük başarılar elde etmişlerdi. Bazı tarihçiler bizim ilk "Ortak Üs" planlarımızın burada çıktığını düşünmekte.
Konuya geri dönecek olursak, bildiğimiz ilk Üs 2078 yılında kuruldu. İsmi ise "Garfetjci" idi. İlerleyen yıllarda yapılan
araştırmalar ile bölgenin deneyler yapmak için elverişli ortaya çıktı.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License