Nesne Sınıfları

AETHER Anomali Sınıfları; Anomalilerin Muhafaza veya Kontrol Edilmelerinin ne kadar zor olduğunu belirleyen sınıflandırmadır.

OMEGA

Omega sınıfı dünya için aşırı büyük tehlike teşkil eder ve kontrol/muhafaza edilmeleri aşırı zordur.

ALPHA

Alpha Sınıfı anomaliler yüksek seviye tehlike teşkil eder ve muhafaza/kontrol edilmeleri çok zordur.

INTRACTABLE

Intractable sınıfı anomaliler, fazla tehlike teşkil etmez ancak muhafaza edilmeleri çok zordur/imkansızdır.

NEGATIVE

Negative sınıfı anomaliler, genel olarak büyük bir tehlike teşkil etmemelerine rağmen bir güvenlik ihlali durumunda hasara sebep olma potansiyeline sahiptir.

OBSCURE

OBSCURE tehlike sınıfındaki anomalilerin verebileceği hasar oranı ile ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. OBSCURE sınıf anomalilerin tehlike düzeyleri daha önce ölçülememiş/test edilmemiştir.

POSITIVE

Positive sınıfı; nadiren zarara sebep olabilen, genelde kuruluş çalışanlarıyla iş birliği içerisinde olan veya kolayca kontrol altına alınabilen, düşük hasara sebep olabilecek varlıklardır.

PASSİVE

Passive sınıfı; kuruluş tarafından tamamıyla ve kolayca kontrol altına alınabilen sınıftır.

PROSTATIS

Kuruluş tarafından ve/veya kuruluşun yararına kullanılan anomalilerdir.

KANONIKO

Kanoniko sınıfı varlıklar; anormal özelliklerini kaybetmiş olan, veya artık herhangi anormallik göstermeyen varlıkları içine alan sınıftır.


İkincil Sınıflar

İkincil nesne sınıfları, anormal nesnenin neden tehlikeli olduğunu ve nelere sebep olabileceğini gruplamak ve nitelendirmek için kullanılan sınıflandırma sistemidir.

Biologic
Biyolojik Tehlike: Biyolojik tehlike arz eden, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler barındıran mikroorganizmalar, toksinler veya virüslere verilen tehlike sınıflandırmasıdır.
Aetherium_varolussal_tehlike_Object_Logo.png
Varoluşsal Tehlike: İnsan ırkı veya bildiğimiz şekli ile evrenin varoluşu için eskatolojik tehlike arz eden anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır.
Aetherium_Radioactive_Object_Logo.png
Radyoaktif Tehlike: Tehlike seviyelerde yüksek enerji, iyonlaştırıcı, nükleer veya farklı türlerde radyasyon içeren anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır.
nonstandart_Aetherium.png
Tutarsız Tehlike: Tutarsız veya görünüşte imkansız topolojiler sunan anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır. Örnek olarak; "Dışarıdan küçük bir mekan olarak algılanan fakat iç mekandan bir stadyum büyüklüğünde olan bir ev", Tutarsız sınıflandırmasının bir örneğidir.
Aetherium_nonstanmdart_spacetime_Object_Logo.png
Standart Dışı Tehlike: Genel görelilik, kuantum fiziği ve diğer yerleşik bilimsel ilkeler hakkında mevcut anlayışımız ile orantısız, standart dışı uzay-zaman özelliklerini veya fenomenlerini barındıran anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır.
Aetherium_Autonomus_Object_.png
Otonom Tehlike: Göz kontağının kesilmesi benzeri uyarılara tepki verebilen anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır. Bu duyarlılık, zeka veya öz farkındalık ile karıştırılmamalıdır. Bu tehlike yalnızca nesnenin otonom olarak bilinçli olduğunu ve tepkilerinin tehlikeli olabileceğini gösterir.
Aetherium_electric_Object_Logo.png
Elektriksel Tehlike: Mevcut veya yayılım sergileyen tehlikeli veya potansiyel olarak ölümcül voltajlar bulunduran anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır.
Aetherium_memetic_Object_Logo.png
Memetik Tehlike: Potansiyel olarak psişik veya zihinsel hasar riski barındırmakta olan etkilere sahip, görsel, ses kaydı benzeri formlarda olabilen anomalilere verilen etki sınıflandırmasıdır.
kendiliginden_cogalan.png
Çoğalan Tehlike: Değişen oranlarda ve farklı yollar ile kendiliğinden çoğalabilen anomalilerin sahip olduğu etki sınıflandırmasıdır.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License