Kart

unknown.png

Güzel Bir Gökyüzü..

Aether:SKY Erişim Seviyesi:Herkes Erişmeli
Nesne Sınıfı: Gökyüzü

Muhafaza Prosedürleri: Saklamaya gerek yok.

Açıklama: Sıradan bir gökyüzü.


Ne Nereye Gelmeli?
[[include component:kart
|url= Resim URL'si.
|isim= Resim Başlığı.
|boyut= Resmin Boyutunu Ayarlar. Üstte Olan Resim 700'dür.
|numara= AETHER'in Numarası (Sadece Numara, XXX Şeklinde).
|seviye= Erişim Seviyesi.
|sinif= Anomali Sınıfı.
|mp= Muhafaza Prosedürü.
|aciklama= Açıklama.
]]


Boş:
[[include component:kart
|url=
|isim=
|boyut=
|numara=
|seviye=
|sinif=
|mp=
|aciklama=
]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License