İlgi GruplarıPicsArt_12-05-05.20.28.png

The Symbiosis

İlişki Durumu: Kötü

 • Kuruluşun Farkında
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Tanım: The Symbiosis, Aetherium Enterprise kuruluşu içerisinde gizli olarak yürütülen bir örgütlenme ve sonrasında yapılan bir ayaklanma sonucunda, Aetherium Enterprise'dan ayrılarak kendi çapında bir kuruluşa dönüşmüş bir topluluktur. Örgüt, aralarında Dr. Price da bulunan; geçmişte Aetherium Enterprise için çalışan bir grup araştırmacı tarafından yönetilmektedir ve silahlı kuvvetlere sahiptir. The Symbiosis, ele geçirmiş olduğu bir takım anormal varlığı silah olarak kullanması ile bilinir ve örgütün kuruluş araştırmacıları tarafından yaklaşık 150.000 - 200.000 mensuba sahip olduğu öne sürülmektedir. Daha fazla Bilgi

PicsArt_12-10-10.34.18.png

Children Of The Omnipotent God

İlişki Durumu: Bilinmiyor

 • Kuruluşun Farkında Değil
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Tanım: Children Of The Omnipotent God; "Tanrı adına, insanlığa savaş açtıkları" iddiası ile, sivillere saldırmakta ve genel olarak Amerika'da etkinlik göstermektedir. Anormal varlıkları, askeri amaçlarla kullandıkları bilinmektedir. Örgütün suçları arasında; organ mafyalığı, anormal silah satışı ve uyuşturucu kaçakçılığı da vardır.
The_Noir.jpg

Noir

İlişki Durumu: Kötü

 • Kuruluşun Farkında
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Görüş: The NOIR gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiye göre, 1970'li yıllar içerisinde kurulan ve pek çok ajan, asker ve bilişim uzmanından oluştuğu düşünülen bir örgütlenme olarak bilinir. Ortadoğu ve batı üzerinde bulunan pek çok terörist gruplanmasının NOIR bünyesi altında büyük fonlar karşılığında operasyonlar gerçekleştirdiği bilinmektedir. Örgütün temel amacı, Aetherium Kuruluşu içerisinde muhafaza edilen anormal varlık veya objelerin kontrolünü ele geçirip özellikle derin ağ benzeri yasadışı yollar ile satmak olarak bilinse de, pek çok kıdemli araştırmacı ve yetkili isim tarafından, Örgütün ele geçirdiği anormal varlıkları satış dışında, kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı düşünülmektedir. Şimdiye dek, Örgütün kurucusu veya şu an ki lideri hakkında Kuruluş yetkililerinin elinde herhangi bir bilgi bulunamamaktadır ve örgütün önemli isimlerini ve bağlarını çökertme konusunda gerçekleştirilen operasyonlar çoğunlukla başarısızlık ile sonuçlanmıştır.

Şu ana dek, NOIR pek çok Aetherium anomalisinin kontrolünü kuruluş içerisine sızdırılan ajan personeller, tesis güvenlik sisteminin ele geçirilmesi ile bilinçli olarak çıkartılan muhafaza ihlalleri ve benzeri saldırı yöntemleri ile, ele almayı ve hatta satışını gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bu sebep ile Kuruluş içerisinde NOIR örgütüne karşı gerçekleştirilecek operasyon ve çalışmalara yüksek derece önem verilmektedir. Şimdiye dek, Aetherium çatısı altında görev yapan pek çok istihbarat ajanı ve kıdemli yetkili NOIR ajanı olarak tespit edilmesi ile infaz edilmiştir.

ACRA_logo.png

Alexander Channing Research Authority (ACRA)

İlişki Durumu: Müttefik

 • Kuruluşun Farkında
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Görüş: Alexander Channing Research Authority (ACRA), 1940'lı yıllar içerisinde, İngiliz hükumeti tarafından, Alexander Channing adında bir devlet yetkilisinin önderliğinde olmak üzere kurulmuştur. Otoritenin hedeflemekte olduğu temel amaç, anormal fenomen ve nesneleri ele geçirmek ve insanlığın yararına olabilecek amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmaktır. Şimdiye dek, Aetherium ve ACRA arasında pek çok ortak çalışma ve operasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ACRA tarafından gerçekleştirilen operasyonların büyük çoğunluğu, Aetherium Kuruluşu çatısı altında var olan tesis ve alanlar üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Duruma karşın, Otoritenin amacı doğrultusunda elde ettiği başarı oranı düşük seviyelerdedir ve gerçekleştirdiği araştırmalar yüksek risk barındırmaktadır. Bu sebeple, Otoritenin çöküşünün gerçekleşmesi an meselesidir. Ayrıca, pek çok Aetherium Kuruluşu personelinin bu konudaki düşünceleri, Otoritenin faaliyetlerini durdurması yönündedir.

dd4f95_e71c699a7d384b5091174406ae5172cd~mv2.webp

Club Nicholas

İlişki Durumu: Kötü

 • Anormalliklerin Farkında
 • Kuruluşun Farkında Değil

Genel Görüş: Club Nicholas, 2005 senesinde İngiltere, Glasgov kenti içerisinde hırsızlık, kasten öldürme ve iftira benzeri suçlardan dolayı aranan, Adrian Nicholas ve kimliği bilinmeyen 4 adet siber suçlu tarafından kurulan, "yasadışı kumar ve eğlence klübü" olarak adlandırılabilecek bir toplulukdur. Faaliyetlerini çoğunlukla, derin ağ benzeri platformlar üzerinden yüksek değere sahip sanal para birimlerinin kullanımı ile gerçekleştirdiği bilinmektedir. Club Nicholas, bünyesi içerisinde pek çok Anomali olarak nitelendirilebilecek varlığı, ticaret'den ilgi çekme ve silah olarak kullanmaya kadar değişen çeşitli amaçlar doğrultusunda barındırmakta ve kullanmaktadır. Club Nicholas tarafından gerçekleştirilen illegal faaliyetler arasında dolandırıcılık, hırsızlık ve yasadışı madde tüccarlığı bulunmaktadır.

Kuruluş, Club Nicholas örgütünün faaliyetlerini engelleme amacı ile pek çok operasyon ve çalışma gerçekleştirmiştir. Fakat örgüt hala faaliyetlerini sürdürmektedir. Örgüt lideri Adrian Nicholas, 2005 senesinden bu yana Kuruluş tarafından aranmaktadır.

SARA_logo.png

Space Anomalus Research Assocation (SARA)

İlişki Durumu: Müttefik

 • Anormalliklerin Farkında
 • Kuruluşun Farkında

Genel Görüş: Space Anomalus Research Assocation (SARA), 19██ yılı içerisinde, Amerikan Hükumeti tarafından, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çatısı altında olacak şekilde, uzay üzerinde kayda geçen normal dışı (Aetherium olarak sınıflandırılabilecek) varlık ve nesneleri ele geçirme veya sivil halktan gizleme amacı doğrultusunda kurulmuştur. SARA çalışma ve operasyonlarını, Kuruluşa ait özel olarak kurulan tesisler ve alanlar içerisinde gerçekleştirmektedir. Şimdiye dek, SARA ve Aetherium kuruluşları arasında, pek çok ortak çalışma ve operasyon gerçekleştirilmiştir. Fakat Kuruluş tarafından ele geçirilen anomali varlıkları, Aetherium'dan bağımsız olacak şekilde kuruma ait muhafaza alanları ve tesisler içerisinde saklanmaktadır.

dd4f95_2a507a8113264335ada14224b2787ff3~mv2.webp

Society of the Eternal Phoenix

İlişki Durumu: Bilinmiyor

Genel Görüş: Society of the Eternal Phoenix, 1800'lü yıllar içerisinde, Alman kökenli bir semavi din topluluğu tarafından kurulduğu düşünülen ve günümüze dek faaliyetlerini sürdürmekte olan bir topluluk/tarikat olarak bilinmektedir. Örgüt, dünya çapında pek çok üyeye sahiptir. Amacı ve şu anki yöneticisi hakkında herhangi bir somut bilgiye ulaşılamamıştır. Kuruluşun elinde, Örgüt hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Örgütün anomali sergileyen durumlar ve olaylar ile yüksek ilgisi olduğu bilinmektedir. Kuruluşun şimdiye dek Örgüte mensup olan şahısları ele geçirme adına gerçekleştirdiği operasyonların büyük çoğunluğu başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Ele geçirilen Örgüt mensuplarından ise hiçbir zaman yeterli seviyede bilgiye ulaşılamamıştır.

dd4f95_e9a004b0d64f4c818241cd8af4ec8a7b~mv2.webp

Jawbreakers

İlişki Durumu: Kötü

 • Anormalliklerin Farkında
 • Kuruluşun Farkında Değil

Genel Görüş: Jawbreakers adlı grubun radikal olarak 2000'li yılların başında faaliyete geçtiği bilinen bir yasadışı ticaret ağı olduğu bilinmektedir. Grubun temel amacı, Anormal varlık ve fenomenlerin kullanımı ile, kişisel zevk amacı ile kullanılan psikoaktif madde (uyuşturucu) üretimi ve satımı yapmaktır.
Şimdiye dek, bu satışlardan yüksek seviyelerde gelirler elde ettikleri düşünülmektedir.

Aetherium Kuruluşu, şimdiye dek gerçekleştirilen operasyonlar ile, Jawbreakers grubunun faaliyetlerini yüksek ölçülerde engellemektedir.

dd4f95_07982a51a76f48d59f4af744aa7243b2~mv2.webp

Thor's Hammer

İlişki Durumu: Kötü

 • Anormalliklerin Farkında
 • Kuruluşun Farkında Değil

Genel görüş: 1898 senesinde, Yuri Kuznetsov adında bir Rus demir ustası tarafından kurulduğu düşünülen ve Thor's Hammer adı ile bilinen grup, anormal özellikler sergilemekte olan nesne ve varlıkların kullanımı ile zırh, kalkan ve kılıç benzeri ilkel savunma ekipmanları üretmekte ve bu ürünlerden kazanç sağlamaktadır.

Yuri Kuzenetsov, 1912 senesi içerisinde, Aetherium ajanları tarafından gerçekleştirilen suikast girişimi ile infaz edilmiştir. O zamandan bu yana, grubun büyük ölçüde zayıfladığı bilinse de, ekip faaliyetlerini günümüzde sürdürmekte ve iş içerisinden kazanç sağlamaktadır.

dd4f95_d8a4348c8b424b2b97eed3695c7c9800~mv2.webp

Rotring Industuries

İlişki Durumu: Bilinmiyor

Genel Görüş: Rotring Endüstürüleri, 1959 yılında Amerika, San Diego içerisinde, pazarlamacı olarak tanınan Smith Rotring adlı şahıs tarafından kurulmuş, kırtasiye & hediyelik eşya satıcılığı yapan, küçük çaplı bir firmadır. 1961 yılında, Smith Rotring'in herhangi bir iz bırakmaksızın kaybolması sonrasında, firmanın resmi iflası gerçekleşmiştir. Buna rağmen, günümüze kadar Aetherium tarafından ele geçirilen pek çok Rotring Endüstüleinin ürünlerine benzer, objesel anomali üzerinde Rotring Endüstürülerine ait semboller ve hatta fabrika isimleri bulunmaktadır. Fakat fabrika, beliren lokasyon üzerinde bulunmamakla beraber; Rotring Endüstrülerinin faaliyetlerini sürdürmekte olduğuna dair herhangi bir delil araştırmalar sonucunda elde edilememiştir.

Aetherium Kuruluşu içerisinde, pek çok önemli isim tarafından Rotring Endüstürilerinin (şu anki) kaynağının paralel bir gerçeklik olabileceği düşünülmektedir. Fakat buna dair el ile tutulur herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Chaos-prevention-transparent.png

Global Chaos Prevention Organization (GCPO)

İlişki Durumu: Müttefik

 • Kuruluşun Farkında
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Görüş: Global Chaos Prevention Organization (GCPO), 1994 yılında, Fransız hükumeti tarafından kurulmuş gizli bir topluluktur. Topluluk, dünya çapında gizli operasyonlar düzenleyerek herhangi bölgede kaosa sebep olabilecek olayları önleme önceliğiyle çalışır.
Şimdiye kadar, GCPO ve Aetherium Kuruluşu tarafından düzenlenen pek çok ortak operasyon olmuştur ve aynı zamanda Topluluk, Aetherium Kuruluşu'na büyük miktarda finansal destekte bulunmaktadır.

Xeonism_symbol.jpg

Xeonism

İlişki Durumu: Kötü

 • Kuruluşun Farkında Değil
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Görüş: Xeonism, 1940'lı yılların başlarında bir kilise rahibi olan John Roberts tarafından ortaya çıkarılmış bir inanış örgütlenmesidir.
Örgütün inanışı, Dünya ve evren'in yapay bir program veya ilüzyon'dan ibaret olduğu yönündedir ve kurulduğu tarihten bu yana, yaklaşık 93 milyon mensup kazanmıştır.

Örgütün üst düzey mensupları, pek çok anomali potansiyeli barındıran fenomen ile temasa geçmiş ve gözlemlemiş ve bu sebep ile, anomalilerin gizliliğini tehdit etmekte olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu inanış, pek çok ülke tarafından istenmemektedir ve Kuruluş, 2000'li yıllarında başından bu yana örgütü dağıtma adına operasyonlar gerçekleştirmektedir.

izci_kz_cerezleri.png

İzci Kız Çerezleri

İlişki Durumu: Kötü

 • Kuruluşun Farkında Değil
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Görüş: İzci Kız Çerezleri, anomali olarak nitelendirilebilecek çerez gıdaları üreten bir "İzci Kız" grubu olarak bilinir. Gıdaların üretimi amacıyla, yine anomali sergileyen kaynakları kullanmakta oldukları düşünülmektedir ve şimdiye dek, pek çok gıda anomalisinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermişleridir.

2000 veya 1998 yıllarından beri faaliyetlerini sürdürdükleri ve bahsi geçen gıdaların satışı ile büyük paralar elde ettikleri bilinmektedir.

2.png

Primarch Sistem

İlişki Durumu: Bilinmiyor

 • Kuruluşun Farkında
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Görüş: Primarch Sistem, Kuruluş tarafından Anomali-001-2'nin kendisi olduğu ve yüksek ihtimal kişi/kişilerce yönetilen bir çıkar grubudur.
Şimdiye dek Kuruluş tarafından grubun amacı, üyeleri, yöneticileri veya yapısı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır ve hakkında çok az şey bilinmektedir.

2.png

Mechanomalous

İlişki Durumu: Bilinmiyor

 • Kuruluşun Farkında Değil
 • Anormalliklerin Farkında

Genel Görüş: Mechanomalous, 1996 - 2000 seneleri arasında ortaya çıktığı düşünülen bir imalatçı gruptur. Grup, anomali sergileyen mekanik unsurlar ortaya çıkarma konusunda faaliyetler gerçekleştirmekte ve bunlardan açık arttırma satışı ile gelir elde etmektedirler. Şimdiye dek, ürettikleri pek çok nesne ele geçirilmiş ve Aether Anomalisi olarak sınıflandırılmıştır. Grubun kurucusu, başında olan kişi veya kişiler hakkında net bir bilgi bulunmaz. Araştırmalar sürdürülmektedir.

Grubun, tamircilik konusunda uzmanlaşmış bireyler olan 1984 doğumlu Peter Sarsgaard ve ikizi Jake Gyllenhaal tarafından kurulduğu ve yönetildiği araştırmacılar tarafından desteklenen görüşler arasındadır. Fakat, bu şahıslara dair herhangi bir kimlik verisine rastlanmamıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License