Senaryolar

Senaryolar, felaketlere yol açabileceklerin anomalilerin kıyamet senaryolarıdır. Bir anomalinin tehlikeli olması onun bir kıyamet senaryosu alacağına yada bir anomalinin çok güçlü olması onun bir kıyamet senaryosu alacağı anlamına gelmez. Bir anomalinin kıyamet senaryosuna sahip olabilmesi için o anomalinin dünya-evren-ve benzeri büyük alanlara hasar verecek potansiyele sahip olması gerekir.

Ypotypodis: Standart altı senaryo, ufak patlamalar içeren anomaliler için kullanılır. Örneğin bir odacığın patlaması YPOTYPODIS olarak sınıflandırılır. Bu patlamalar genelde çok büyük bir sorun teşkil etmezler, engellenmeler eğer bu patlamalar çok önemli yerlerde olacak ise gerçekleşir.
Anthropoi: Şehir kıyımı senaryosu, şehirleri/eyaletleri ve benzeri büyüklükte alanları kıyımlara yol açabilecek anomaliler için kullanılır. Bu patlamalar olabildiğince engellenmeye çalışılır. Eğer kıyım gerçekleşir ise, kurum ajanları bu olayı bir atomik sentral patlaması olarak lansa etmelidir.
Ethnos: Ülke kıyımı senaryosu, ülkeleri ve milletleri kapsayan büyüklükte kıyımlara yol açabilecek anomaliler için kullanılır. Bu kıyımlar kurumun engellemeye çalıştığı büyük tehditler arasında yer alır, her hususta engellenmeye çalışır.
Planítis: Dünya/Gezegen kıyım senaryosu, dünya ve çeşitli gezegenleri kapsayan genişlikte kıyımlara yol açabilecek anomaliler için kullanılır. Bu kıyımlar kurumun engellemek istediği en büyük tehditlerdendir.
Pragmatikótita: Evren/Gerçeklik kıyım senaryosu, evren-mekan ve zamanın bütünlüğünü yok edecek veya parçalayacak kıyımlara yol açabilecek anomaliler için kullanılır. Bu kıyımlar kurumun engellemeye çalıştığı ana husustur, engellenemez ise başka paralel evrenlerdeki Aether kurumuna bir mesaj gönderilmeli ve her şeyin en baştan telafi edilmesi gerekir.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License