AYKM-038
rating: 0+x
a768a06f51ef34bf51c8c1c815b0579d.jpg

AYKM-038, sıvı halden gaz haline dönerken.

Nesne: AYKM-038
Nesne Sınıfı: OBSCURE-OMEGA
Muhafaza Prosedürleri: AYKM-38; tüm gün boyunca aralıksız olarak bir kamera veya camdan gözetim altında tutulmalıdır. AYKM-038, 10x10x10 genişliğinde olan ve dışarıya hiçbir şekilde hava çıkışı olmayan bir odada tutulmalıdır. AYKM-038’in muhafaza alanının kapısı hiçbir şart altında açılmamalıdır ve muhafaza alanına giriş-çıkış olamamalıdır. AYKM-038’in muhafaza alanını terk etmesi durumunda, AYKM-038’in bulunduğu alandan başlanarak tüm tesisin kapıları kilitlenmeli ve herhangi hava giriş-çıkışı kapatılmalıdır.

Açıklama: AYKM-038; iki farklı forma değişebilen bir canlıdır. Varlığın hiçbir canlılık göstergesi olmamasına rağmen, AYKM-038 üzerinde yapılan deneyler; varlığın standart bir insan ile aynı seviyede düşünme yetisine sahip olduğu görülmüştür. Varlığın kaynakları ve ne zamandır bu formda olduğu bilinmemektedir. AYKM-038’in standart varsayılan formu; tamamen gaz halindedir ve bu gaz yüksek seviyede zehirleyicidir. Bu gazı bir saniye veya daha fazla soluyan tüm canlı organizmalar anında yaşamını yitirecektir. AYKM-038, gaz halindeyken şeklini bozmadan süzülebilir. Varlık gaz formundayken farklı şekiller oluşturduğu da rapor edilmektedir. Fakat AYKM-038, gaz haldeyken genel olarak bir insan kafatası şeklini alır. Bu şeklin içinde ateş benzeri bir ışık tespit edilmiştir. Bu ışığın kaynakları araştırılmaktadır. AYKM-038’in diğer formu ise sıvı haldedir ve herhangi varlığa benzetilememektedir. Varlık sıvı haldeyken de zehirli bir koku yaydığı ve bu kokunun, gaz haldeyken salgıladığı gaz ile aynı özelliklere sahip olduğu görülmüştür.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License