AYKM-030
rating: +1+x
A.Y.K.M-030.JPG

AYKM-030

Nesne: AYKM-030
Nesne Sınıfı: NEGATIVE
Muhafaza Prosedürleri: AYKM-030; 30x30x30 metre genişliğindeki bir su tankerinde muhafaza edilmelidir. Tanker, tatlı su ile doldurulmalı ve tüm gün aralıksız olarak su pompaları ve filtreler kullanılarak temizlenmelidir. AYKM-030’un tankerden çıkışı kesinlikle önlenmelidir. Tankerin camları, üç katmandan oluşmalıdır ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. AYKM-030’un, su tankerine zarar vermesi durumunda; [ANNIHILATION] MG-2 ekipleri, olay alanına yönlendirilmelidir. AYKM-030’un düzenlediği bir güvenlik ihlali durumunda, tüm silahlı personele AYKM-030’a fiziksel hasar verme yetkisi verilecektir ve bu yetki AYKM-030 yeniden sabit bir muhafaza alanına yerleştirilene kadar devam edecektir. AYKM-030’un su tankerinin üst kısmında, beslenme zamanları dışında kilitli tutulan, 1x1x1 metre genişliğinde metalden bir kapak bulundurulmalıdır. Bu kapak, günde iki kez AYKM-030’u beslemek amacıyla açılmalı ve alanın içerisine, toplamda en az on kilogram ağırlığında olan ve cinsi fark etmeyen canlı balıklar salınmalıdır.

Açıklama: AYKM-030, insansı iskelet yapısı ve tanımlanamayan bir kafatası şekline sahip bir Tatlısu canlısıdır. Varlığın et (tercihen balık eti) ile beslendiği bilinmektedir. AYKM-030’un kafatası yapısı, bilinen hiçbir canlı ile benzerlik göstermemektedir. Kafatasının yan kısımlarından çıkan iki adet boyunuz-benzeri eğimli ve uzun çıkıntı, AYKM-030’un koku alma organları olarak tespit edilmiştir. AYKM-030, su içerisindeki kayıtlara geçen en yüksek hızı; saatte 100 kilometredir. AYKM-030’un su dışındaki ortamda durabildiği tespit edilmiştir. Bu yetinin belirli bir sınır veya süresi olup olmadığı bilinmemektedir. AYKM-030’un ağız yapısı bilinen birçok canlıdan farklı bir fiziğe sahiptir ve yan taraflara doğru açılmaktadır. AYKM-030’un ağzını yaklaşık otuz santimetre kadar bir genişlikte açabildiği görülmüştür. Varlığın yüzünün ortasında tek ve büyük bir göz küresi vardır. AYKM-030’un gözünün üst kısmında bulunan cam benzeri bir tabakanın, varlığın gözünü dış etkenlerden koruduğu tespit edilmiştir. Varlık; ████ yılında, ██████ gölünde rapor edilen bir tanımlanamayan varlığın, alandan geçen kampçılara saldırması sonucu kurum tarafından araştırılmaya başlamıştır. Saldırı sırasında yaralanan kampçılara ayı saldırdığı yönünde sahte raporlar verilmiş ve X-1 sınıf memetik uygulanmıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License