AYKM-029
rating: 0+x
ab8b35f814e59ff7a0d5b4eee2f1e8c2.jpg

Ele geçirildiğinde AYKM-029.

Nesne: AYKM-029
Nesne Sınıfı: ALPHA
Muhafaza Prosedürleri: AYKM-029; otuz santimetre kalınlığında duvarlara sahip, 10x10x10 metre genişliğinde standart bir insansı muhafaza alanında tutulmalıdır. Varlığın dış dünya ile etkileşimi tamamen engellenmelidir ve hücresinin içerisi dışında hiçbir varlıktan haberi olmamalıdır. AYKM-029’un insanlıktan haberi olmaması amacıyla varlık üzerinde deney ve test yapılması X6 Kurulunun emri ile yasaklanmıştır. AYKM-029’un odası, haftada iki kere AYKM-029’u etkisiz hale getirip bilincini kapattıktan sonra yapılmalıdır.

Açıklama: AYKM-029, kaynakları ve türü tanımlanamamış insansı bir telekinetik canlıdır. AYKM-029’un kendi isteğiyle sebep olduğu düşünülen ani manyetik alan değişimleri ve yüksek çekim gücü sebebiyle cisimlerle fiziksel temas gerektirmeden etkileşime geçebilmektedir ve büyük hasara yol açabildiği görülmüştür. AYKM-029’un güçlerinin sınırları olup olmadığı bilinmemektedir, fakat şimdiye kadar yapılan araştırmalar; AYKM-029’un bir varlıkla etkileşime geçebilmek için o varlıkla görsel veya fiziksel temas kurması gerektiğini göstermektedir. AYKM-029’un konuşma yetisi olmadığı bilinmektedir. Varlığın derisi, yeşil ve kahverengi tonları arasında değişimlere sahiptir ve bir sürüngen derisi ile aynı özellikleri göstermektedir. AYKM-029’un burnu, standart bir yılanın burnu ile belirgin fiziksel benzerlikler göstermektedir ve varlığın burun kısmında kemik veya kıkırdak yapıları tespit edilmemiştir. Varlığın gözleri, standart bir insan veya bilinen sürüngenlere göre daha büyüktür ve korneasının alt tabakası tamamen siyah renktedir. Varlığın görüş yeteneği olup olmadığı tartışılmaktadır. AYKM-029’un boyutu, 187 metre olarak tespit edilmiştir. AYKM-029, ilk kez bulunduğunda, alanda bulunan görevlilerin açıklamasına göre baygın bir haldeydi ve krater benzeri bir çukurda bulunmuştu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License