Aykm

İlk bakış.

logo_2.png

AYKM Kurumu.

AYKM kurumu, evrenler arası bir güç olmayı planlarken bizim evrenimizde sıkışmış. Belli yıllar arasında yaşanmış bir özel durum nedeniyle bu evrende sıkışmış. Bizim gibi olan ve bizle çok fazla ortak noktası olan bir kurumdur. Kurum [Veri Gizlendi] yılında kurulmakla beraber; gizlenmeden ve diğer bütün ülkeleri yöneterek anomalileri muhafaza etmeye çalışıyordur. İsimlerinin açılımı: Anomali yakalama koruma ve muhafaza etme kurumudur. Kurucusu Dr. Arknostur, bu şahısın "Dr Arkhos"un bir yansıması yada paralel evrendeki Dr Arkhos olduğu düşünülüyor. Kurumun evreninde ve zaman çizgisinde; dünya anomalilerin varlığını öğrenmiş ve devletten yardım isterken bir kurum resmi olarak halka açıldı; bu kurum öncesinde bilim işleriyle uğraşan "Dr Arknos", bu kurumu devletlar arası NATO ve Avrupa birliği gibi bir hale getirdi. Dr Arknos herhangi seçilmiş birisi yada önceden gücü olan birisi değildi, şeytanla anlaşma yaptı; bedenin yarısını şeytana devretti ve yıllarca böyle yaşayıp AYKM'ı yönetti. Fakat riskli bir şekilde bizim evrenimizde sıkıştı; eğer Arknos ile Arkhos buluşursa ikisinden birisinin bu evrende tek arkhos/arknos olması gerektiği için yok olacağı düşünülüyor.

A.Y.K.M. Kurumunun amaçları, görevleri, düşünceleri.

Aykm, Aetherium'a benzer olarak anomalik olan bu canlıları yakalama ve koruma görevini kendilerine görev bilmiş bir vakıf kuruluşu. Vakıf bizim vakfımız gibi gizli olmayan ve halka açık olan bir kurumdur. Gizlilik onlar için ana hususlardan birisi değildir. Anomalik varlıkları muhafaza edip köklerini araştıran ve onların fazlalaşmasını engellemek isteyen bir kuruluştur. Etik anlayışlarımız arasında farklar olsa bile bize çok benzer olan bir kuruluştur. Genel olarak onların amacı araştırmadan ziyade keşfetmek ve bulmaktır, yani dünyadaki tehlikeli anomalileri toplayıp uzaydakileri vesaire toplamaktır.

Ayrıca belirtelim: AYKM anomalileri muhafaza etmeyi ve topluma çok büyük bir tehdit barındırıyorsa onları infaz etmeyi kendilerine görev bilmiştir.

A.Y.K.M.'ın Tarihi.

XX.XX.1XXX:

Gelecekte AYKM olacak olan kurum kurulur ve göreve geçer. Burası bilimsel teorilerin konuşulduğu, sosyal bir kuruluştu. Çoğunlukla tarih konuşuluyordu.

X9.XX.1XXX:

Dr Arknos, şeytana şans üzeri denk geldi ve bedeninin yarısını ona devretmek koşulu ile bilinmeyen güçlere kavuştu. Bu güçleri kullanmaya başladığından ve şeytanın sahte olmadığını anlayınca onu sorguladı ve nerden geldiğini ve türevlerinin olup olmadığını öğrendi. Bu tarihten sonra A.Y.K.M gibi bir yer açmak aklına geldi fakat bunun yerine anomalileri savuşturmak için yapabileceği şeyleri aradı.

31.XX.1XXX

Dr Arknos, anomalilerin büyük bir tehdit olduğunu anlayıp bunu bildirdi ve ardından AYKM kurumunu resmi bir şekilde açtı. Eskiden tanıştığı kişileri bu konu hakkında bilinçlendirdi..

13.09.1XXX

A.Y.K.M bütün ülkeleri yöneten uluslar arası bir kurum oldu. Üye sayısı 1 milyon arttı.

[GİZLENDİ]

[GİZLENDİ] olayı gerçekleşti ve AYKM Evrenimizde Sıkıştı.

Bilinen bütün tarihsel olaylar bunlardır, AYKM kurumu hakkında çok fazla detaylı bilgi yoktur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License