AETHER-058
rating: +1+x
ciklet_makinesi.jpg

AETHER-058.

Nesne Sınıfı: POSITIVE

İkincil Sınıf: Memetik Tehlike

Anomali Türü: Mekanik Anomali

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-052 Tesis-063 içerisinde, standart bir muhafaza alanında saklanacaktır. Alan, minimum 3. seviye güvenlik izin düzeyine sahip personelin erişimine açıktır ve herhangi bir devamlı gözlem veya güvenlik operatörü gerektirmez.
Her 2 haftada 1 kez, muhafaza alanı içerisinde Anomali üzerinde bakım işlemi gerçekleştirilecektir. Bunun haricinde, AETHER-052 ile herhangi bir etkileşim kurulması veya AETHER-052'nin yetkisiz personel tarafınca tüketilmesi yasaktır.

Açıklama: AETHER-052 kabaca, bir ciklet dağıtıcı makinesi olarak bilinmektedir. Standart yapısal karakteristiklerden tanılabilceği gibi, bir platformun üzerinden uzanan para girişi ve üzerinde cikletlerin depolandığı, cam materyalinden üretilmiş bir küre depolama alanı bulunur. Bu alan içerisinde, çeşitli renklerde, yaklaşık 57 adet küre şekline sahip lastik ciklet şekerler (AETHER-052-2) yer almaktadır.

AETHER-052, standart bozuk paranın girişe atılması ve sonrasında altta bulunan şalterin çekilmesi aracılığı ile çalışmaktadır. Şalter, gerçek bir bozuk para haricindeki giriş ile uyumlu boyutlarda herhangi bir nesnenin içeriye atılması ile çalışmamaktadır.
AETHER-052'den kaynaklanan cikletlerin bir İnsan bedeni tarafından tüketilmesi durumunda, şahısın "benliği" üzerinde bazı anomaliler gerçekleşmektedir. Kişinin aile üyelerini, cinsiyetini, hobilerini ve yaşını değişik biçimlerde hatırlaması ve hatıralarının silinmesi veya değişmesi bu duruma örnektir.

Deney Seansı 01: Denek 8312 AETHER-052-2'yi tüketmesinin sonrasında, kendisinin "Hinduist bir keşiş" olduğunu ifade etti ve yarıda kalan "Dünyayı dolaşma" yolculuğuna devam etmek istediğini belirtmeye başladı. (Bununla birlikte, 101 adet AETHER-052-2 kalmıştır).

Deney Seansı 02: Denek 2830 AETHER-052-2'yi tüketmesinin sonrasında, tamamen tepkisiz hale geldi ve konuşma yetisini kaybetti. Anomalinin, deneğin hafızasını tümü ile ortadan kaldırması sonucunda bu etkiyi yarattığı düşünülmektedir. (Bununla birlikte, 100 adet AETHER-052-2 kalmıştır).

Deney Seansı 03: Denek 3077 AETHER-052-2'yi tüketmesinin sonrasında, bir Vakıf personeli olduğunu ve Tesis Epsilon-017 içerisindeki görevine geri dönmesi gerektiğini ifade etti. (Bununla birlikte, 99 adet AETHER-052-2 kalmıştır).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License