Aether-052
rating: 0+x

dark-figure-in-the-street-368x.jpg

AETHER-052.

Aether:052 Erişim Seviyesi:10/06
Nesne Sınıfı: OBSCURE

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-052'nin, muhafaza edilmesi veya saklanması için herhangi yol bilinmemektedir. AETHER-052 örnekleri, incelenmedikleri sürece dikkat çekmediğinden; varlıkların kamudan gizlenmesi için özel çabalara gerek duyulmamaktadır.

Açıklama: AETHER-052; karanlıkta, rastgele alanlarda ortaya çıkan bir grup insan figürüdür. Bu figürlerin tek bir varlık olup olmadığı, veya sayıları bilinmemektedir. AETHER-052 örnekleri; gece saatlerinde, rastgele karanlık alanlarda belirecektirler. Varlıklar, tüm gece boyunca oldukları yerde duracak, ve güneş doğmaya başladığında ise ortadan kaybolacaklardır. AETHER-052 örneklerinin yakınına gidilmesi durumunda; varlıklar, yaklaşan kişi tarafından görülemez hale geleceklerdir. Varlığın yakınında bulunan kişi, uzaklaşmaya başlarsa; belirli bir uzaklıktan sonra yeniden AETHER-052'yi görebilecektir. AETHER-052'lerin ortaya çıktığı yerlerin özel olarak belirlenip belirlenmediği bilinmemektedir, fakat varlıkların, aynı yerlerde birden fazla kez belirdiği görülmüştür. Varlıklar, Dünya çapında görüntülenebilmiş olmalarına rağmen; sayıları ve belirebilecekleri alanlar ile ilgili bir sınır bilinmemektedir. Varlıklar ile göz temasına geçen bireyler; kafalarının içinde anlaşılmaz sesler duymaya başlayacak, negatif düşünce ve duygulara kapılacaktır. Bu durum, AETHER-052 ile göz temasında olan kişi, bakışlarını farklı bir yöne çevirene kadar devam edecek; ve göz teması kesildikten sonraki 2 (iki) saniye içerisinde tamamen ortadan kaybolacaktır. AETHER-052 ile göz temasına geçmiş olan bireyler, bazı yan etkiler olarak baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma gibi durumlar rapor etmişlerdir. AETHER-052 örnekleri ile 1 (bir) dakikadan uzun süre boyunca aralıksız olarak göz temasına geçen bireyler; AETHER-052-A durumuna geçecek, ve zaman içerisinde, akli dengelerini kaybedeceklerdir. AETHER-052 örnekleri, şimdiye kadar hiçbir zaman birbirleri ile aynı alanda görülmemiştir. Bu durum, AETHER-052'nin tek varlıktan oluştuğu teorisinin doğruluğunu desteklemektedir. AEHTER-052 örnekleri, genel olarak kalabalık ortamlarda belirirken görülmemiştir ve kişi sayısının az olduğu ortamlarda, daha sık belirdikleri görülmüştür. AETHER-052 örneklerinin şimdiye kadar herhangi fiziksel hasar aldıkları görülmemiştir. Varlıklara yoğun ışık tutulması durumunda, ışık seviyesi azalana kadar ortadan kayboldukları görülmüştür. AETHER-052 örnekleri, dürbün ile incelendiğinde; varlıklar hiçbir şekilde net olarak görüntülenememektedir ve uzaktan gözlemlendikleri ile aynı şekilde, siyah bir figür şeklinde görüleceklerdir. AETHER-052'lerin şimdiye kadar herhangi fiziksel hasara sebep oldukları görülmemiştir.

Dosya Eki-1:
Preston McGill (AETHER-052-A durumunda olan bir sivil)'in intihar notu:

Öylece bakıyor, asla susmuyor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License