Aether-048
rating: +2+x

A.Y.K.M-048.jpg

AETHER-048'in, X2-2361(öldü) tarafından çekilmiş fotoğrafı.

Aether:048 Erişim Seviyesi:10/08
Nesne Sınıfı: NEGATIVE

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-048’e doğrudan giriş-çıkış sağladığı bilinen tek yer olan AETHER-048-A; karantina bölgesi varsayılmalıdır ve tamamen kapalı alanda tutulmalıdır. AETHER-048-A’nın bulunduğu alana tüm yetkisiz bireylerin giriş-çıkışı önlenmelidir ve AETHER-048’in içerisine giriş için X6 izni gerekmektedir.

Açıklama: AETHER-048; tamamen organik yapılardan oluşan bir alternatif evrendir. AETHER-048’in içerisinde bulunan tüm yapılar genel olarak insan vücuduna benzerlik gösteren, yaşayan et parçalarından oluşmaktadır. Varlığın zeminden tavana kadar yaklaşık 5 metrelik bir boşluğu vardır. AETHER-048 içerisindeki yapıların herhangi yolla zedelendiği veya hasar gördüğü rapor edilmemiştir ve varlık, yok edilemez kabul edilmektedir. AETHER-048’e doğrudan giriş-çıkış sağlayan tek alan olduğu bilinen AETHER-048-A; evrenler arası bir çatlak olarak tespit edilmiştir. Bu çatlak, çapı 2 metre boyutunda bir daire şekline sahiptir. Varlık, RFT-0011 ile benzerlik gösteren bir fiziksel yapıya sahiptir ve varlığın içerisine girildiğinde AETHER-048 bulunacaktır. AETHER-048’in içerisi, etten yapılardan oluşmak dışında bazı farklı özelliklere sahiptir. AETHER-048’in bir sonu olup olmadığı bilinmemektedir, fakat şimdiye kadar keşfedilmiş olan alanlarda genel olarak ortak özelliklere sahip araziler vardır. AETHER-048’in rastgele varsayılan yerlerinde, bazı “sütun” işlevi gören etten yapılar vardır. Bu yapılar (AETHER-048-B olarak anılacak.) genelde insan kafasını andıran fiziksel yapıya sahipleridir ve yüz kısımlarını hareket ettirebildikleri görülmüştür. AETHER-048-B örneklerinin ağızına herhangi cisim yerleştirilmesi durumunda; ani olarak çiğneme ve sindirme girişimlerinde bulundukları görülmüştür. Varlıkların kendilerine has bir düşünce yetisine sahip oldukları öne sürülmüştür. AETHER-048-B örneklerinin üst kısmından çıkan damar benzeri yapılar, AETHER-048’in tavanına bağlanmaktadır. Bu damarlar içerisinde aktif bir kan akışı olduğu tespit edilmiştir ve DNA testleri, bu kanın birden fazla insana ait olduğunu göstermiştir. AETHER-048’in keşfedilmiş olan tüm bölgelerinde mezar taşını andıran canlı et parçalarıyla karşılaşılmıştır. (AETHER-048-C olarak anılacak.) Bu varlıkların AETHER-048-B örnekleri ile yüksek benzerlik göstermelerine rağmen, AETHER-048-C ve AETHER-048-B arasında herhangi bağlantı tespit edilememiştir. AETHER-048-A; tam geçirgen olarak bilinmektedir ve radyasyon dalgaları, ışık ışınları ve ses dalgalarının da dahil olduğu, fakat bunlarla sınırlı olmayan birçok farklı enerji de geçirilebilir olarak görülmüştür.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License