Aether-047
rating: +4+x

images_24.jpeg

Keşif sırasında AETHER-047.

Aether:047 Erişim Seviyesi:10/01
Nesne Sınıfı: PASSIVE

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-047; keşfedildikten sonra getirildiği yer olan Tesis-046'nın, depo kısmındaki 16. bölümünde bulunmaktadır. AETHER-047'nin, 15 (on beş) ton ve altı ağırlıktaki varlıkları taşımak amacıyla, personel tarafından kullanımı serbesttir. AETHER-047'ye zarar verme girişiminde bulunan veya varlığa 15 ton üzerinde yük koyan kişiler, direkt olarak adliyeye sevk edilecek ve anormal varlık kural ihlali suçundan yargılanacaktır. AETHER-047, kullanıldıktan sonra, yeniden depo kısmının 16. bölümüne götürülmelidir ve bu işlem sırasında; AETHER-047'nin herhangi yanıcı veya çürütme etkisi yaratabilecek nesne ile karşılaşması önlenmelidir. AETHER-047'nin tesis dışına çıkarılması yasaktır ve AETHER-047'nin herhangi amaçla kullanılması için; Belge-047-QE-0152, varlığı kullanmak isteyen personel tarafından imzalandıktan sonra, Beth Sınıf personel tarafından onaylanmalıdır.

Açıklama: AETHER-047, birbirine bağlı olan iki parçadan oluşmakta olan, ████████ marka bir kaydırak ve merdivenlerdir. Merdivenlerin üst kısmında, kaydırağa (AETHER-047-B olarak anılacak) bağlanan, 3 (üç) metrekare genişliğindeki bir tür baraka bulunmaktadır. Barakanın iç kısmı boştur ve merdivenler (AETHER-047-B olarak anılacak) ile aynı yapı malzemesi olan tahtadan yapılmıştır. AETHER-047-A'nın bilinen herhangi anormal özelliği yoktur, fakat AETHER-047-A ve AETHER-047-B'nin birbirinden sökülmesi ve ayrılması durumunda, AETHER-047-B'nin herhangi anormallik göstermediği gözlemlenmiştir. AETHER-048-B; sarı renkte olan ve 4 (dört) metre uzunluğundaki, plastik bir kaydıraktır. AETHER-047-A ve AETHER-047-B, birbirlerine bir takım vidalar ile bağlanmıştır ve ayrılabilir özelliktedirler. Cisimlerin birbirine takılı olması durumunda, AETHER-047-B; normal bir kaydırağın tam tersi şekilde işleyecek ve üzerinde bulunan varlığı, yukarıya doğru kaydıracaktır. AETHER-047-A ile AETHER-047-B'nin ayrılması durumunda, AETHER-047-B; standart bir kaydırak ile aynı işlevi görecektir. AETHER-047-B'nin 15 (on beş) tona kadar ağırlığı yukarıya taşıyabildiği; 15 (on beş) tonun üzerindeki varlıkları taşırken ise bazı aksiliklerle karşılaştığı veya fiziksel hasar gördüğü gözlemlenmiştir.

Ek Belge-1:
[AETHER-047-A ve AETHER-047-B'nin birleşme-ayrılma özelliğine yönelik testler.]

Deney Özeti: AETHER-047-B ile AETHER-047-A; birbirinden ayrıldı. AETHER-047-A ile aynı model olan, başka bir nesne ile AETHER-047-B birleştirildi.
Deney Sonucu: AETHER-047-B, anormallik göstermedi. Standart bir kaydırak olarak işlev gördü.

Deney Özeti: AETHER-047-B ile AETHER-047-A; birbirinden ayrıldı. AETHER-047-B ile aynı model olan, başka bir nesne ile AETHER-047-A birleştirildi.
Deney Sonucu: Herhangi anormal özellikle karşılaşılmadı.

Deney Özeti: Yapılan işlemlerden sonra, AETHER-047-A ile AETHER-047-B yeniden bir araya getirildi.
Deney Sonucu: AETHER-047-B, yeniden anormal özelliklerini göstermeye başladı.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License