Aether-045
rating: +1+x
A.Y.K.M-045.jpg

AETHER-045

Nesne: AETHER-045

Nesne Sınıfı: OBSCURE/ANEXELENKTOS1

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-045’i tam anlamıyla kontrol etmek kurum tarafından imkansız kabul edilmektedir. AETHER-045; sadece X6 tarafından bilinen gizli bir alan olan Bölge-045-A’da bulunmaktadır. AETHER-045’in, Bölge-045-A’yı terk etmesi durumunda; XE Sınıf senaryo prosedürleri uygulanmalıdır. Bölge-045-A; her zaman giriş-çıkışa kapalı tutulmalıdır ve hiçbir yaşayan varlığın içeriye girmesine izin verilmemelidir.

Açıklama: AETHER-045; yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda görünen bir varlıktır. Varlığın rengi beyazdır ve insan vücudunu andıran fiziksel yapıya sahiptir. Varlığın kol ve bacaklarının boyutu; vücuduna orantısız uzunluktadır. Varlığın yüzünde göz çukurları olmasına rağmen göz kürelerine sahip değildir. Duruma rağmen AETHER-045’in güçlü bir görüş yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir. AETHER-045’in vücudu, bir insan iskeletini andırmasına rağmen ağız kısmında hiçbir yapı bulunmamaktadır ve AETHER-045’in derisinin ince ve zayıf olmasına rağmen neredeyse zarar göremez bir durumda olduğu rapor edilmiştir ve bu sebeple AETHER-045 zarar göremez varsayılmaktadır. Varlığın derisinde, ██████████’ün derisi ile benzerlikler görülmüştür ve iki varlığın bağlantıları araştırılmaktadır. AETHER-045’in şu anda bulunduğu ve keşfedildiği yer olan Bölge-045-A; AETHER-045 ve Arms Of The Fallen God2 dışında hiçbir canlılık göstergesine sahip değildir ve alanda yaşamış olan eski bir grup kızıl derilinin izlerine rastlanmıştır.

d7283e89dc58ccdb063ba0f23c745c75.jpg

Bölge-045-A'da bulunan mağara resimleri.

Bu izlerden birinin gittiği bir mağaranın içerisinde bir grup ceset ve bazı mağara resimlerine rastlanmıştır. Resimlerin, AETHER-045’i ve AETHER-045’in nasıl canlılığını bitirdiğini anlattığı öne sürülmüştür. Varlığın saldırgan tavırlar sergilediği bilinmektedir ve bu resimleri yapan kabilenin ölümüne sebep olan varlığın, AETHER-045 olduğu düşünülmektedir. Mağara resimlerinden bir tanesinde, Sümerce benzeri bir dilde yazılmış yazılar olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar tarafından incelenen yazılardan çıkarılabilen tek kelimeler; “Düşmüş Tanrı” isimli bir varlığı anlatmaktadır. Bu varlığın düşmüş bir tanrı olduğunu ve intikam için Dünyaya geldiğini anlatan bu yazılarda kullanılan dil halen tam olarak çözülememiştir ve çevrilememiş olan bazı yazılar vardır. Varlığın konuşabildiği ve hatta farklı diller bildiği görülmüştür. Bu diller:

  • İngilizce
  • Türkçe
  • Yunanca
  • Sümerce

ve tanımlanamayan bir dil olarak tespit edilmiştir. Alanda bulunan Arms Of The Fallen God üyeleri; AETHER-045 ile konuşurken görülmüştür ve AETHER-045 ileiletişim kurulabileceği kanıtlanmıştır. AETHER-045, kendini "Baba" olarak tanıtmaktadır ve "Şeytan'ın çocukları" ile bağlantıları olduğu öne sürülmektedir. AETHER-045'in şimşek çakmasına ve yıkıcı doğa olaylarına istemli olarak sebep olabildiği görülmüştür.

AETHER-045, bir çok anomalinin kaynağı olarak kabul edilmektedir ve konuşmaları sırasında sıklıkla Kurumdan bahsettiği duyulmuştur. AETHER Kurumu hakkında bilgili olmasının sebebi bilinmemektedir ve öne sürülmüş bazı teoriler, varlığın gerçekten eski bir tanrı olabileceğini göstermektedir. AETHER-045'in anormal nesneler yarattığı veya nesnelere anormal özellikler verdiği görülmüştür. AETHER-045'in, NoN3'un bir elçisi olduğu bilinmektedir ve kendisini aynı zamanda korkunun tanrısı olarak da tanıttığı görülmüştür. AETHER-045, Arms Of The Fallen God Tarikatından güç almaktadır ve tarikata katılarak köleleştirilen her varlık, AETHER-045'in kuvvetlenmesine yardımcı olmaktadır. AETHER-045'in şimdiye kadar kayıtlara geçen tek bir saldırı girişimi olmuştur. Bu girişim sırasında Arms Of The Fallen God Tarikatı ayaklanmış ve AETHER-045 ile beraber çalışarak bir çok kişiyi topluca dönüştürmüştür.4

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License