AETHER-026
rating: 0+x

Nesne Sınıfı: Negative

İkincil Sınıf: Biyolojik Tehlike

Anomali Türü: Bilinçli Anomali, Biyolojik Anomali

Saklama Prosedürleri: AETHER-026, Tesis Epsilon-017 içerisinde bulunan, 2 aşamalı bir giriş sistemine sahip bir muhafaza alanı içerisinde, 1x1x1m (metre) bir temperli cam kutunun her köşesinde konumlandırılan hava üfleme jetleri sayesinde hava akımının içerisinde hapsedilmiş halde muhafaza edilmelidir. Anomali, kesinlikle test haricinde herhangi bir yüzey veya kendi türünden başka bir eklem bacaklı ile üreme riski sebebi ile ile temas haline bulunmayacaktır veya muhafaza alanından dışarıya çıkarılmayacaktır.
AETHER-026'nın saldırısına maruz kalan personel, etkisinden arındığı rapor edilinceye dek karantina ve tıbbi gözetim altında tutulacaktır.
Denek haricinde hiçbir personelin, AETHER-026 ile etkileşime geçme yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklama: AETHER-026 kabaca, bir Theraphosidae (Tarantulagiller) sınıfından bir eklem bacaklı olarak tanımlanmaktadır. Dış görünüş olarak, türünün standart örneklerinden herhangi bir farklılığa sahip değildir.
Bedeni, ince kıllar ile kaplıdır, 8 adet bacağa sahiptir ve 2 adet albino kırmızısı göz organının yanı sıra, kıskaç şeklinde bir ağızı bulunur.

Standart bir örneğe kıyasla, son derece hızlı ve çevir hareket eder. Ayrıca, bedenin uzuvlarında bulunan anormal derecede güçlü bir adezyona sahiptir. Fiziksel temasa geçtiği yüzeyler ile son derece güçlü bir yapışma etkisi yaratır. An itibari ile, AETHER-026'yı dış etkenler aracılığı ile temasa geçtiği yüzeyler ile olan bağını koparma girişimleri sürekli olarak başarısızlık ile sonuçlanmıştır.

AETHER-026, İnsanlara karşı, son derece saldırgan tavırlar sergilemektedir. Saldırılarını çoğunlukla, göğüs veya el üstü bölgelerinde gerçekleştirir ve AETHER-026'nın bir İnsana saldırması her zaman ölümcüldür. Saldırının gerçekleşmesi durumunda, zehir kesesinde bulundurduğu tanımlanamayan sıvıyı beden içerisine aktarır ve bedeni terk eder. Saldırı sonrasındaki saatlerde, ısırık bölgesinde İnflamasyon belirtileri gözlemlenmeye başlar. İlerleyen süreçte ise, beden üzerinde anormal bir etkinin sonucu olarak, ölümcül bir bulaşıcı
mikroskobik organizma tespit edilir. Yersinia Pestis, Ebola, SARS veya daha önce karşılaşılmayan organizmalar buna örnektir. Saldırıya maruz kalan bedenler, şimdiye dek gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen veriye göre, %73 olasılık ile hayatını kaybetmektedir.

Sonuç: Denek etkiye maruz kalmasının ardından, bedeni üzerinde tanımlanamayan bir retrovirüs tespit edildi. 4 gün 23 saatin ardından, organ yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License