AETHER-006
rating: +2+x

insan.png

Bir AETHER-006 örneği.

Aether:006 Erişim Seviyesi:10/04
Nesne Sınıfı: POSITIVE

Aetherium_memetic_Object_Logo.png Memetik Tehlike kendiliginden_cogalan.png Çoğalan Tehlike AETHERIUM_DNA.png Biyolojik Anomali

Muhafaza Prosedürleri: Aether-006 örnekleri, doğal yaşamları ile uyumlu standart muhafaza alanlarında saklanmalıdır ve üreme riskleri sebebiyle her Aether-006, ayrı birer muhafaza hücresinde tutulacaktır.
Anomalinin sınırlama ihlali gerçekleştirmesi durumunda, derhal güvenlik operatörleri trafından tekrardan yakalanacak ve muhafaza edilmelidir. Her sınırlama ihlali sonrasında, muhafaza alanının güvenlik prosedürlerinin sıkılaştırılması gündeme getirilecektir.

Açıklama: Aether-006 örnekleri, Florida beyaz cinsinden insanlar olarak tanımlanırlar. Fiziksel karakteristikler olarak standart bir tavşanın fiziği ile benzer şekilde, beyaz renkli bir kürk, Albino kırmızısı gözler ve uzun kulakları bulunmaktadır.

An itibari ile, bilinen 12 adet Aether-006 örneği bulunmaktadır. Aether-006'lar üzerinde gerçekleştirilen incelemelerin sonucunda, 7 tanesinin erkek, 5 tanesinin dişi olduğu, yaşam süreçleri sırasında, tamamen olgunluğa ermelerinin ardından herhangi bir yaşlanma belirtileri sergilemediği ve bünyelerinin her türlü biyolojik tehlikeye karşı dirence sahip olduğu rapor edilmiştir.
Bulunan en yaşlı Aether-006 örneğinin, 58 yıldır hayatta olduğu düşünülmektedir.

Bir Aether-006 örneğinin varlığının öğrenilmesi ve (fotoğraf, çizim veya video kaydı haricinde) görsel temas kurulması durumunda şahıs, bilinçsel bir anomaliye maruz kalmaktadır. Bu anomalinin etkisi, Aether-006'nın türü tavşangiller yerine İnsan kelimesini kullanması ve Anomaliye bir İnsan bireymiş gibi davranacaktır. Aether-006'nın varlığının unutulması durumunda ise, fenomen doğal olarak devre dışı kalır.

Ek-006-I: İlk AETHER-006 örnekleri, ██.██.████ tarihinde, ███████'da bulunan bir test laboratuvarındaki çalışanların garip davranışlarının rapor edilmesinin sonrasında keşfedilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.

Ek-006-II: ██.██.████ tarihinde, AETHER-006-4 "7" adet yavru AETHER-006 örneği doğurmuştur. Örneklerin yapılan inceleme sonrasında, ebeveynleri ile aynı anormal etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License