AETHER-004
rating: +1+x

maxresdefault.jpg

AETHER-004'ten alınan bir görsel.

Aether:004 Erişim Seviyesi:10/08
Nesne Sınıfı: POSITIVE
Aetherium_memetic_Object_Logo.png Memetik Tehlike nonstandart_Aetherium.png Tutarsız Tehlike Aetherium_nonstanmdart_spacetime_Object_Logo.png Standart Dışı Tehlike

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-004'ün bulunduğu alanın 200 (iki yüz) metrekarelik etrafı, karantina bölgesi olarak tutulmalı ve alana izinsiz giriş yapan sivillere anında infaz prosedürleri uygulanmalıdır. -AETHER-004'ün saklanması ve kontrol edilmesi için daha öte çabalara gerek görülmemiştir. AETHER-004'ün dikkat çekmemesi amacıyla, varlığın etrafında ses yalıtımlı, dışarıya ışık ulaşmasını önleyen bariyerler bulunmalı ve AETHER-004'ün çevresi tamamen kapatılmalıdır. Herhangi AETHER-004-B oluşumu durumunda, 004-B örneği anında infaz edilmeli ve AETHER-004'e herhangi giriş-çıkış olmamalıdır.

Açıklama: AETHER-004; kabaca 117 (yüz on yedi) metrekare genişliğindeki, 1997 yılında yaşanan bir kaza gerekçesiyle terk edilmiş bir lunaparktır. AETHER-004, dışardan gözlemlendiğinde herhangi anormal özellik görülemez, fakat AETHER-004'ün yaklaşık 40 (kırk) metrekare genişliğindeki çevresine girilmesi durumunda, bilinen hiçbir yöntem ile görüntülenemeyen bir tür engel, fiziksel olarak alandan çıkış yapılmasını önleyen bir bariyer (AETHER-004-A olarak anılacak.) ile karşılaşılacaktır. AETHER-004-A, herhangi cansız nesne veya hayvana karşı etki etmemesine rağmen, insanlar tarafından aşılamaz varsayılmaktadır ve günümüz teknolojisi ile, AETHER-004-A'ya hasar vermek mümkün değildir. Araştırmacılar, AETHER-004 içerisinde kimsenin bulunmadığı zamanlarda, AETHER-004'ten kaynaklanan, çocuk sesini andıran ve yardım istediğini belirten bir takım sesler duyduğunu rapor etti. AETHER-004'ün içerisinde giren kişiler (AETHER-004-B olarak anılacak.), zaman içerisinde akıl sağlığını yitirecek ve AETHER-004 içerisinde "oyun oynamaya" başlayacaklardır. AETHER-004-B örnekleri, "oyun oynama" eylemi sırasında, standart bir 6 (altı) ila 7 (yedi) yaş arası bir çocuk ile benzer davranışlar gösterecek ve neredeyse tüm enerjilerini harcayana kadar bu eylemi devam ettireceklerdir. AETHER-004-B örnekleri, gözetlenmeleri veya izlenmeleri durumunda; karşılarındaki kişi ile aralıksız göz kontağı kuracak ve kişi, AETHER-004'ün içine girene kadar, kişinin yanlarına gelip, "onlarla oynaması" için ısrar edecektir. Kişinin, ısrara rağmen halen AETHER-004 içerisine girmemiş olması durumunda; AETHER-004-B örneği bağıracak, çığlık atacak, ağlayacak ve etrafta bulunan kişileri rahatsız etmek için olabildiğince fazla gürültü yapacaktır. AETHER-004-B örneklerinin kamera ile izlenmesi durumunda, örneklerin tamamı doğrudan kameraya bakacak, ve kamera kayıtlarını veya kamera ile kayıt edilen canlı yayını izleyen kişilere, isimleri ile seslenecek ve "gelip oynamaları" için çeşitli çabalar göstereceklerdir. AETHER-004-B örnekleri üzerinde yaşlanma etkisi gözlemlenmez ve besin ihtiyaçları, normal bir insana göre %97,8 oranda daha azdır. Örneklerin su içtikleri görülmemiştir, ancak AETHER-004 içerisinde geçirilen ilk 24 (yirmi dört) saatlik süreç içerisinde, 003-B'nin, kendisini gözlemleyen personelden sık sık su istediği, sonraki zaman zarfında ise sudan bahsetmediğini ve standart bir AETHER-004-B ile aynı şekilde davrandığı rapor edilmiştir.

Ek 004-I: AETHER-004 üzerinde araştırma yapan personel, geceleri; AETHER-004'ün bulunduğu alandan gelen bir ışık kümesi rapor ediyor. Işıkların kaynağı veya AETHER-004'ten gelip gelmediği hakkında kesin bir bilgi yok. Bu rapor üzerine, AETHER-004'ün dikkat çekmemesi amacıyla, etrafına ses yalıtımlı, dışarıya ışık ulaşmasını önleyen bariyerler yapıldı ve AETHER-004'ün etrafı tamamen kapatıldı. Işık kaynağı halen araştırılıyor, ancak gözlemler sırasında herhangi ışık fark edilememiş olmasına karşın, araştırmacı personel halen anlaşılmaz ışıklar gördüğünü rapor ediyor. Konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatıldı ve araştırma, Dr. Richard Ford tarafından yönetilecek. (Bkz. Ek 004-III)

Ek-004-II:

Pekala, Olay-004-I'den sonra gönderilen arama-kurtarma ekibi, bu günlük ile karşılaşmış. Dr. Ford'dan halen haber alınamıyor.

Dr. Ford'un Araştırma Günlükleri


1. Gün: AETHER-004 üzerinde araştırma yapmak için atandıktan sonra, varlığın bulunduğu alanın yolunda, araştırmalar için bir program hazırladım. Bu programı, birinci araştırma gününde uygulamaya soktum ve 004 ile ilgilenen tüm araştırmacılar ile bu plan üzerine organize olduk. Öncelikle, AETHER-004'ün yaydığı ışık kaynağını tespit etmek için, ışığın kendisini analiz ediyoruz. Bu işlem kolay olacak gibi, ancak bu varlık oldukça kompleks bir mantığa sahip ve bildiğimiz tüm bilimsel yasalara karşı çıkıyor gibi. Bu gece, AETHER-004'ten yaklaşık 50 metre ötede kamp kurduk. Gece boyunca AETHER-004'ü gözlemliyor olacağız.
1. Gün, Saat 23:33
AETHER-004 hakkında söylentiler doğruymuş. Gerçekten parlaklık görülüyor. Yakınına gitmeyi denedik, ancak aynen anlatıldığı gibi, yakındayken herhangi standart dışı durum ile karşılaşmadık.

İlk sayfa dışında tüm sayfalarda, "korku" kelimesini vurgulamış. Şimdilik ne kast ettiğini bilmiyoruz, ya da bana söylenmiyor; emin değilim. 5. Sayfadan sonrasında kesinlikle kötü bir şey olmuş. 004 anomalisi hakkında bilmediğimiz çok şey var gibi duruyor.
-Dr. Burke

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License