Aether-002-J
rating: -1+x

Nesne: Türk Anomali Kurguları
Nesne Sınıfı: Kanser Hücresi
Muhafaza Prosedürleri: Kurguları kapatın lna.
Açıklama: Türk anomali kurguları; wiki olmadan ve 11 kişiyle büyüyüp gelişebileceklerini sanan bir grup küçük topluluklardır. Bu toplulukların kanser hücreleri gibi çoğaldığı doğrulanmıştır ve çoğalmaya devam etmekte ısrarcıdırlar. Discord sunucularındaki %0 aktiflik oranına rağmen, halen sunucuya kurgu yazmaya/göndermeye devam etmektedirler.

Ek Belge-1:

Temayı eskitiyosunuz yapmayın lna
- Büyümeyi becermiş olan tüm anomali kurguları

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License