rating: 0+x

aetherium_questionmark.png

[Bulunamadı].

Aether:001-AT Erişim Seviyesi:10/10

Nesne Sınıfı: Omega

Aetherium_varolussal_tehlike_Object_Logo.png Varoluşsal Tehlike Aetherium_varolussal_tehlike_Object_Logo.png Tanrısal Anomali

Muhafaza Prosedürleri: Anomali Muhafazası Şuanda olanaksızdır.

Açıklama: Anomali-001-AT, gerçekliğin varoluşundan beri var olan, diğer öldürdüklerinin güçlerini ve özelliklerini çalan bir tanrıdır. Anomali-001-AT sınırsız güç potansiyeline sahiptir

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License