EULA/Anlaşma

Anomali ve wikidot sitesi üzerindeki site/sunucular için şartlar:

Anomali sunucuları eğer ilişkiler iyi tutulursa, anlaşılırsa, lore uyumlu olursa vesaire gibi şartlar altında ortak yani aynı loreyi paylaşan alakalı kurgular olabiliriz fakat bu çok düşük bir olasılık.

  • Dostumun düşmanı bizim, benim düşmanım dostumun düşmanı olur. Yani aramızın kötü olduğu/düşman olduğumuz sunucularla işbirliğinde olamazsınız, aynısı bizim içinde geçerli.
  • Kurgunuz orjinal bir içeriğe sahip olmalı ve en az 1 yazar (kurucu dahil) olmalıdır. Ayrıca en az 2-3 anomali bulunmalı ki kalitenizi ölçelim.
  • Kurgunun kurucuları, yetkilileri, moderatörleri, editörleri ve diğer ekip üyeleri terbiyeli toxic olmayan, Sırf arkadaşınız diye yönetici olmamalı ve bir düzen içinde olmanız lazım.
  • Site 0'dan olma yani daha adam akıllı temaya sahip olmama ve bizden modül alma derdiyle açılan bir site olmamalı veya çok yeni olmamalı.
  • En az 10, wikidotta en az 3 üye.

Şartlara uyan wikidot sitesi Dr. Arknos ile iletişim geçsin.

Normal Sunucular için:

  • Sunucu düzenli olup baştan sağma olmamalı.
  • Discord ToS kurallarına uymalı.
  • Ahlaklı bir ortamı olmalı ve kurallar çok olmasa biraz katı olmalı.
  • Sunucuda ırkçılık/ayrımcılık bulunduran elementler olmamalı. Örneğin Yunan savar sunucusu, LGBT dövme sunucusu gibi şeyler.
  • Sunucunuzun yetkilileri iyi seçilmeli.

Şartlara uyan sunucu yada site varsa Dr. Arknos yada başka bir yönetici ile iletişime geçsin.

NOT: Sunucunun kurucuları arasında İbzelen olması yada İbzelene gibi bir sunucunuzun olması, red edilmenize sebep olabilir. 2 site içinde geçerlidir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License