Alternative Realities

AYKM Alternatif Zaman Akışı

AYKM Gerçekliği - Adını, "Anomali Yakalama Kontrol Muhafaza Kurumu" olarak bilinen yönetici organından alır - 1790 ve 1890 yılları arasında yaşanan, henüz tanımlanamamış bir olay sebebiyle, ana evrenden kopuk bir zaman çizelgesinde yer alır. Bu zaman çizelgesi üzerinde; Aetherium Kuruluşu asla var olmamış ve "AYKM Kurumu" adıyla evrenler arası araştırmalar yapmıştır. Henüz tam olarak anlaşılmayan bir sebeple, AYKM Kurumu; mevcut evrenimize geçiş yapmış ve ana faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamışlardır. Bu durumun sebebinin, evrenler arası seyahatin; evrenleri üzerinde düzeltilemeyecek kadar büyük hasara yol açması olduğu öne sürülmüştür. AYKM Kurumu'nun, -kendi zaman akışında- herhangi gizlilik politikası bulunmamaktadır ve Dünya çapında tüm devletlerin yönetiminden sorumludurlar. Evrenimize geçiş yapan AYKM Kurumu çalışanının sayısı, yüz bin ila bir milyon olarak tahmin ediliyor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License