AETHER-034
rating: +4+x

95062194aa174467c4d5d0f0e5d124f5.jpg

Ele geçirildikten hemen sonra, AETHER-034.

Aether:034 Erişim Seviyesi:10/07
Nesne Sınıfı: NEGATIVE

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-034; Tesis-77'nin Ağır Saklama bölümünde bulunan bir insansı muhafaza alanında tutulmaktadır. Muhafaza alanına, test veya röportaj amaçları dışındaki hiçbir şartta giriş yapılmamalıdır. AETHER-034 ile röportaj yapılmadan önce, AETHER-034, masaya bağlı olan metal kelepçelerle sabitlenmeli, röportaj sırasında 2 (iki) adet silahlı personel tarafından izlenmeli ve röportaj sırasında herhangi ani hareket durumunda, kaba kuvvet kullanılarak durdurulmalıdır. Varlığın, Kuruluş personeline karşı saldırganlık göstermesi durumunda; varlığa orta dozda uyuşturucu madde uygulanmalı, ve varlık en kısa zamanda muhafaza alanına geri götürülmelidir.
Ek: AETHER-034'ün muhafaza alanında, Kuruluş personeli tarafından seçilmiş kitaplar ve ██████ marka bir tekli koltuk bulunacaktır. Bu karar, Beth yetkili tarafından aksi söylenene kadar geçerliliğini yitirmeyecektir. (Bkz. Ek-034-II]

Açıklama: AETHER-034; insansı bir vücut yapısına sahip olan, yüzünden çıkarılması mümkün olmayan oldukça zor olan (Ek-034-I'e bakınız.) bir maskeye sahip, vücudunun hiçbir kısmı açık kalmayacak şekilde, siyah bezler ile sarılmış olan ve üzerinden çıkarılamayan, siyah bir takım elbise giyen bir varlıktır. Varlık, dik duruyorken yaklaşık 180 (yüz seksen) santimetre uzunluğunadır ve 38,6 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilmiştir. AETHER-034'ün üzerine sarılı olan bezler, varlığın üzerinden hiçbir şekilde çıkarılamaz veya sökülemez kabul edilmektedir. AETHER-034'e, bu bezlerin ne olduğu sorulduğunda; "Bir centilmenin derisi" gibi cevaplar alınacaktır. AETER-034'ün, kabaca 157 (yüz elli yedi) yaşında olduğu tespit edilmiş, ve testler yoluyla kanıtlanmıştır. AETHER-034'ün herhangi yaşamsal fonksiyonu olduğu görülmemiştir ve yapılan radyografik testler sonucunda, AETHER-034'ün herhangi iç organ veya kemik yapısına sahip olmadığı rapor edilmiştir. AETHER-034'ün, son derece insani şekilde İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe konuşabildiği görülmüştür. AETHER-034'ün gömleğindeki desenler, varlığın ruh haline göre değişkenlik gösterir.

Bu duyguların, desenler ile orantısı;

Duygu Desen
Nötr Desen yok.
Mutlu Beyaz noktalar.
Öfkeli Beyaz, dikey çizgiler.
Üzgün Beyaz, yatay çizgiler.

şeklindedir.

AETHER-034; fiziksel olarak beslenmez veya sindirim yapmaz. Bu duruma karşın, varlık, "Beslenmek" olarak bahsettiği bir işlem ile, canlıları AETHER-034-A durumuna geçirebilir. AETHER-034-A örnekleri, etraflarındaki tüm canlılara, bilinçsizce saldırganlık gösterir ve öldürme girişimlerinde bulunurlar. AETHER-034-A haline geçiş sürecinde;

  • AETHER-034, kurbanını alır ve elinden salgıladığı bezler ile vücudunun tamamını sarar.
  • Nefes alamayan kurban, yaklaşık 1,5 (bir buçuk) dakika içerisinde can verir.
  • Kurbanın organ ve kemikleri, ortalama 3 (üç) dakika içerisinde, tamamen erimiş ve yok olmuş olur.

AETHER-034, Kuruluş personeli ile sohbet etmek ve sosyalleşmeye oldukça hevesli olarak gözlemlenmiştir. Varlık, boş zamanlarında, muhafaza alanındaki koltuğunda otururken ve kitap okurken (Bkz. Ek-034-II) görülmektedir. Varlığın, kendisinden bahsederken, sık sık "Centilmen" kelimesini kullandığı görülmüştür. AETHER-034'ün kökenleri hakkında herhangi bilgi bulunmamaktadır ve AETHER-034, geçmişi ile ilgili sorulara herhangi cevap vermemektedir.

Ek-034-I: AETHER-034'ün maskesi, makine gücü ve ████████ kullanımı yoluyla, AETHER-034'ten çıkarıldı. AETHER-034 maskenin çıkması üzerine, çok "açıkta" hissettiğini belirtti ve maskesini geri almayı talep etti. Bunun üzerine, talep gözden geçirildi ve yetkililerin kararı üzerine, AETHER-034'ün maskesi, varlığa geri verildi.

Ek-034-II: AETHER-034, muhafaza alanına bir koltuk konmasını ve bir takım kitap getirilmesini talep etti. Talep, X5 Sınıf personel tarafından gözden geçirildi ve kabul edildi.

Ek-034-III: AETHER-034, muhafaza alanının kapısına zarar verme girişiminde bulundu. Orta dozda sakinleştirici verilerek uyuşturuldu ve kapı tamir edildi.

Ek-034-IV: AETHER-034'ün, belirli kişileri AETHER-034-A haline getirmek konusunda daha istekli olduğu görüldü. Nedeni sorulduğunda, bu kişilerin "Daha besleyici" olduğunu belirtti.

Ek-034-V:

Araştırmacı Notu: Ek-034-III'te bahsedilen güvenlik ihlali sebebiyle açılan soruşturma sonucu, AETHER-034'ün kaçma girişimi öncesinde kapıda herhangi problem olmadığı belirlendi. AETHER-034'ün fiziksel olarak ne kadar kuvvetli olduğu, araştırılıyor.
-Dr. ██████

Ek-034-VI: AETHER-034'ün, normal bir insandan yaklaşık 3 (üç) kat daha kuvvetli olduğu görüldü. Keşif sonucunda; AETHER-034, yüksek güvenlikli, başka bir muhafaza alanına taşındı. Varlığın talebi üzerine, koltuk ve kitapları da yeni muhafaza alanına transfer edildi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License