AETHER-004
20210215_175159.png

This page is still under development. It will be done as soon as possible.

Please don't edit the page and wait until we are done with developing it. Thanks for your patience.

TARS004new

TARS-004 ve 2 denek ile beraber su jeti ile güvenlik birmimi [██/██/1993]

TARS-004 "Mekanik Deniz"

Nesne Sınıfı: Pernic

Saklama Sınıfı: Madifre

Tehlike Sınıfı: İnperic

Keşif: ██/██/1992

Saklama Prosedürleri: TARS-004'lerin genel bulunduğu nokta olan ████ ███████ Denizinin yaklaşık olarak 25 km alanında haftalık olarak en az bir kere EX-Sınıfı test denekleri tarafından doğal yapısı incelenecektir, TARS-004'ün alanının arkasına bir adet petrol kuyusu görünümünde gözlem evi kurulmuştur. TARS-004'lerin büyümesi veya gelişmesini engellemek amacıyla 25km alanın dışına Pestisit karışımı bir madde sürülmüştür. Denizin içine giren her türlü insan geri dönmez ise öldüğü kesinleşir.

Açıklama: TARS-004 ████ ███████ Denizinde bulunan mekanik parçalardan oluşan bir canlı formuna sahip denizdir. TARS-004 içeriğinde demir, paslı metaller, bakır, alüminyum gibi maddeler içermektedir. TARS-004'ün içerisine giren bir insan mekanik parçalara değdiği anda canlı formu tarafından parçalara ayrılarak öldürülür. Her bir TARS-004 yaklaşık olarak 25 M uzunluğa, 1.5 M genişliğe sahiptir. TARS-004'lerin yapı formu yosunu andırsa da yüksek miktarda paslı metal içeren ve iradesi olabilen bir canlıdır. TARS-004 maddesel yapıda insan öldürdükten sonra bir değişim göstermese de aldığı besin kaynağını toprağın alt kısımlarına iterek sindirdiği düşünülmektedir.

TARS-004 örneklerinin yok etme denemeleri durdurulmuştur. TARS-004 örneklerine zarar verme çabaları bugüne kadar başarısız olmuştur. TARS-004 üzerinde farklı TARS'ları yok etme amacı ile kullanılabileceği düşünülüyor. TARS-004 ve bulunduğu denizin üstünde gemi gibi su taşıtları nadir olsa da TARS-004'ler tarafından çekilebiliyor ancak büyük gemilere sadece hasar verebildiği gözlemlendi.

EK-004-1

"Mekanik Deniz"
Ajan ████: M██ bir şey görebiliyor musun?
Ajan M██: Sadece deniz ve altında bir sürü yosun.
Ajan ████: Denizin içindeki yosunlarda bir anormallik var mı?
Ajan M██: E-Evet, Sanki yosun değil…. Mekanik bir parça gibi.
Ajan ████: Mekanik bir parça ha?
Ajan M██: Mekanik bir deniz gibi.
Ajan M██: Daha yakından bakıyorum.
Ajan ████: Anlaşıldı.
[10 Dakika sonra]
Ajan M██: Haraketliler.
Ajan ████: İlginç.
Ajan ████: Tamam M██ geri dön, keşif araştırması bitti.
[Acı ve çığlık sesleri ve suya düşme sesi]
Ajan ████: Orada mısın? M██? M██? Siktir!
[Kayıt Sonu]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License