AETHER-003
English Translation
rating: +3+x

aetherium_questionmark.png

Görsel bulunmuyor.

Aether:003 Erişim Seviyesi:10/07
Nesne Sınıfı: NEGATIVE
Aetherium_Autonomus_Object_.png Otonom Tehlike Aetherium_memetic_human_Logo.png İnsansı Anomali

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-003; 10x10x15 metre genişliğindeki bir muhafaza alanında saklanmalıdır. Muhafaza alanının iç mekanına herhangi gün ışığı temas etmemelidir ve hücre, tavana sabitlenmiş olan floresan lambalar ile, aralıksız olarak aydınlatılmalıdır. AETHER-003'ün muhafaza alanı, her zaman kapalı tutulmalı ve AETHER-003'ün dışarıdan görülebilmesine sebep olacak hiçbir açık alan bulunmamalıdır. AETHER-003, hiçbir amaçla doğrudan gözlenmemelidir ve muhafaza alanının içerisini gözlemlemek için, hücrenin içerisine yerleştirilen güvenlik kameraları dışında herhangi yol bulunmamalı ve muhafaza hücresinin kapısı, dış tarafında iki adet silahlı personel bekletilecek şekilde kilitli tutulmalıdır.

Açıklama: AETHER-003; anatomik açıdan Canis lupus familiaris1 ve Homo Sapiens2 ile benzer anatomik yapıya sahip bir canlıdır. Dik durması durumunda, kabaca 1,89 santimetre uzunluğunda ve 47,86 Kilogram ağırlığındadır. Gri tonlarında bir deriye sahiptir ve dudaklara sahip olmamasından dolayı dişleri ile diş etinin bir kısmı, dışarıdan kolayca gözlemlenebilir. Kulak organı yerine, kafasının sağ ve sol taraflarında birer adet dairesel delik bulunur.

AETHER-003, herhangi bir cinsel organa sahip değildir. Varlık, standart durumundayken herhangi agresiflik veya saldırganlık göstermez ve zamanının çoğunu muhafaza alanında sürünerek veya emekleyerek geçirir. AETHER-003'ün gözleri, beyaz renktedirler ve parlak bir görünüme sahiptirler. AETHER-003 ile doğrudan göz teması kurulması durumunda, varlık ile temas kuran kişi, AETHER-003 için bir hedef haline gelecek ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayacaktır. AETHER-003, ilk olarak 20██ yılında, ████████ ██████████ adlı ██████ vatandaşı tarafından rapor edilmiştir. Şu ana kadar, AETHER-003'ü gören 4 adet sivil dışında, bilinen başka herhangi sivil görgü tanığı bulunmamaktadır. Tanıkların, AETHER-003'e dair raporlarını aşağıda bulabilirsiniz.

(Hayatta olan görgü tanıklarına, █ Sınıfı amnezik uygulanmıştır.)AETHER-003, uzuvlarının hepsini, koordine şekilde, yürümek için kullanır ve uzuvların her biri, dörder adet parmak ve birer başparmak ile biter. Yemek ihtiyacı duymaması ve sindirim veya boşaltım gibi faaliyetlerde bulunmamasına karşın, köpekgiller familyasından bazı ırklar ile benzerlik gösteren kesici dişlere sahiptir.

AETHER-003'ün kol ve bacaklarında bulunan çift eklemler sayesinde, varlık, emekleyerek ve sürünerek hızlıca hareket edebilir ve arka ayakları yardımıyla, kambur biçimde ayağa kalkabilir. Varlığın bacakları, köpekgiller ile benzer bir yapıya sahiptir. AETHER-003'ün omurgası, kambur şekilde evrimleşmiştir ve oldukça düşük olmasına rağmen göz ardı edilemeyecek seviyede esnek bir yapıya sahiptir. Varlığın ön ayakları, arka ayaklarından farklı olarak tırmanmasına yardımcı olacak uzun pençelere sahiptir ve varlığın tamamen kendisine özgü [VERİ ÇIKARILDI]. AETHER-003, göz kapaklarına sahip değildir ve normal bir insana göre oldukça seyrek bir görüş yetisine sahiptir. Varlığın körelmiş durumdaki gözleri, neredeyse tamamen kördür ve ancak hareket tabanlı görüş yetisi sağlayabilecek durumdadır. AETHER-003, yolunu veya bir kurbanı bulurken gelişmiş koklama duyusunu baskın olarak kullanır. AETHER-003'ün ortalama vücut ısısı 5 ve 10 santigrat derece arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

AETHER-003, bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayabilir ve herhangi sıcaklıkta hayatta kalabilir. AETHER-003'ün kolları, çift kıkırdaklı eklemler ve esnek kemik yapısına ek olarak tırmanmaya, emeklemeye ve sürünmeye yardımcı olan kimyasal bir karışım salgılar. Bu karışım, [VERİ GİZLENDİ]

Varlığın, standart bir insana acı hissi verecek işlemlere maruz kalması durumunda, standart bir insana göre çok daha seyrek tepki verdiği ve bazı durumlarda, acı hissine tepki vermediği belgelenmiştir. Bu durum, AETHER-003'ün acı hissine sahip olmadığı veya sinir sisteminin, normal bir insana göre farklı şekilde işlediği düşüncesini doğurmuştur.

AETHER-003'ün derisi, güneş ışığına ortalama 3 saat veya daha uzun süre maruz kalması durumunda derisi hasar görecek ve üzerinde yanıklar oluşacaktır. Bu yanık ve yaraların iyileşmesi, hasar gören alanın büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde, santimetrekare başına ortalama yarım saat sürecektir.

AETHER-003 ile doğrudan göz teması sonrasındaki 24 saatlik zaman dilimi içerisinde, varlık ile göz teması kurmuş olan birey; AETHER-003'ün gözleri hakkında rüyalar ve/veya halüsinasyonlar görmeye başlayacaktır. Göz teması kurmuş olan bireyler, sıklıkla AETHER-003'ün; yataklarının ayak ucundan kendilerini izlediği rüyalar gördüklerini rapor etmektedir. AETHER-003; kurbanlarına herhangi fiziksel hasar vermez; ancak verilen psikolojik hasar sonucunda kurbanların sıklıkla akli dengesini kaybettiği, kendisine fiziksel hasar verdiği ve/veya intihar ettiği belgelenmiştir.

AETHER-003 ile göz teması kuran bireyler tarafından sık sık rapor edilen, birbirine yüksek benzerlik gösteren rüyalara, AETHER-003'ün bilinçli olarak sebep olduğu öne sürülmüştür. AETHER-003'ün gözlerine bakan insanların rüyalarında belirmek gibi bir yeteneği olup olmadığı araştırılıyor.

Ek Belge-003-I:

[AETHER-003'ün Keşfi ve Ele Geçirilmesi]

AETHER-003, ilk olarak 20██ yılında, Amerika'nın ███████ bölgesinde sık sık karşılaşılan, birbirine benzer "anormal varlık" raporları sonucunda polisin dikkatini çekmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Araştırma hakkında bilgi toplayan kuruluş ajanları, [VERİ GİZLENDİ]. Olay Kaydı-003-█ sonrasında AETHER-003, ████████ yöntemi ile tespit edilmiş ve Psi-05 ekipleri tarafından ele geçirilmiştir.

Ele geçirildikten hemen sonra, dış görünümü kargo aracına benzetilmiş bir anormal varlık nakil aracı ile Tesis-██'ya aktarılmış ve Hücre-003'e yerleştirilmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License