Arkhos
rating: 0+x

Aetherium_logo_2_soru_isareti.png

Resim bulunmuyor.

Aether:001 Erişim Seviyesi:10/10
Nesne Sınıfı: OMEGA
Aetherium_varolussal_tehlike_Object_Logo.png Varoluşsal Tehlike Aetherium_nonstanmdart_spacetime_Object_Logo.png Standart Dışı Tehlike Aetherium_memetic_Object_Logo_brain.png Bilinçli Anomali

Muhafaza Prosedürleri: AETHER-001, doğası gereği muhafaza edilemez veya kontrol altına alınamaz. AETHER-001-A bölgesi, kuruluş personeli tarafından süresiz olarak gözlemlenmeli ve mağaranın iç kısmında en az 30 adet silahlı personel bulunmalıdır. Mağara girişi, karantina bölgesi kabul edilmektedir ve mağaranın içerisine girmeye çalışan herhangi yetkisiz birey üzerinde, derhal infaz protokolü uygulanmalıdır.

001-A-102 erişim düzeyinden düşük seviyedeki personel, AETHER-001'e ve AETHER-001'e dair herhangi prosedüre erişim sağlayamaz. Alef Seviye personel izni ile, herhangi personele A-102 erişim düzeyi geçici veya kalıcı olarak verilebilir ve geri alınabilir. AETHER-001'e dair tüm araştırmalar, Tesis-098'in [VERİ ÇIKARILDI].

AETHER-001'in varlığından haberdar olan tüm personel, haftalık olarak sorgulanmalı ve kişinin uzak geçmişi hakkında yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olunmalıdır. Bu işlem, AETHER-001'in, Kuruluş içerisine sızmaması adına kritik bir önem taşımaktadır ve "titizlik ile yerine getirilmelidir."

AETHER-001'in kontrol edilmesinin gerekliliği, Kuruluş içerisinde tartışma konusudur ve varlığın mevcut durumuyla, insanlık için herhangi estakolojik tehlike oluşturmamaktadır ve 19██ yılından beri varlığın herhangi aktivitesi ile karşılaşılmamıştır.

AETHER-001'in herhangi aktivitede bulunduğu rapor edilmesi durumunda, derhal Alef kurulu bilgilendirilmeli ve Dünya Sonu Senaryosu-001 protokolleri yürürlüğe girmelidir.

AETHER-001-A'nın 4. Katmanının altına giriş için, 001-A-103 ve üstü erişim düzeyi gereklidir. AETHER-001-A'nın 4. katmanına ve daha derinine giriş yapan personel, Mağaraya her giriş ve çıkışından sonra, Dr. Arkhos'un formülü olan █████████ karışımı ile dezenfekte edilmelidir.

AETHER-001-A'nın 7. katmanından sonra, tüm personelin özel ███████ kostümü giymesi ve kostümün dış yüzeyinin, her giriş ve çıkışta dezenfekte edilmesi gerekmektedir. AETHER-001-A'ya giriş yapan tüm personelin, elektronik nabız monitörü kullanması gerekir. Nabız monitöründen alınan sinyalin kesilmesi veya monitörün herhangi kalp atışı algılamaması durumunda, monitörün kullanıcısı ölü varsayılır ve hakkında herhangi arama işlemi başlatılmaz.

AETHER-001-A'nın içerisinde herhangi tanımlanamayan ses veya anormal fenomen tespit edilmesi durumunda, durum derhal Alef kuruluna rapor edilmeli ve Alef kurulundan ikincil bir emir gelene kadar AETHER-001-A içerisinde bulunan tüm personel, sabit bir konumda bulunmalıdır. Bu bekleme süresi boyunca personel mevcut konumundan uzaklaşmamak şartıyla hareket edebilir, ancak hareket etmeden önce etrafında bulunan personele bildirim vermeli ve hareket etmeyi bıraktıktan sonra aynı şekilde bildirim vermelidir.

AETHER-001-A'nın içerisinden gelen tüm sesler, mağaranın dış tarafındaki personel tarafından göz ardı edilmeli ve Alef kurulu tarafından doğrudan emir verilmediği sürece mağaranın içerisine herhangi sebeple giriş yapılmamalıdır. AETHER-001-A'ya yapılan tüm giriş - çıkış işlemleri kaydedilmeli ve her giriş - çıkış işlemi öncesinde ve sonrasında personel sayımı yapılmalıdır.

AETHER-001-A'ya giriş yapan personel, ani ısı değişikliklerine karşı koruma sağlayacak Seviye 4 ██████████ teçhizatı kullanmalıdır. AETHER-001'in herhangi fiziksel formunun çevresinde ve AETHER-001-A'nın içerisinde bulunan tüm personel, yanında Antik Gerçeklik Kalkanları taşımalıdır. (Açıklamaya bakınız.)

[Muhafaza Güncellemesi-001-I]

AETHER-001, AETHER-███ anomalisinin kullanımı ile zamansal bir paradoksa sokulmuştur ve ana gerçeklik üzerindeki etkileri bu yol ile azaltılmıştır. AETHER-001 ve AETHER-001-A için tüm muhafaza prosedürleri geçerliliğini sürdürmektedir ve personel, AETHER-001'i hafife alınmaması konusunda uyarılmıştır.


Açıklama: AETHER-001; varoluşun yaratıcısı olarak bilinen, gerçeklik üstü organizmadır. AETHER-001, ilk olarak 1957 yılında, Dr. Arkhos tarafından keşfedilmiştir ve varlık, keşfedilen ilk anormal fenomen olarak bilinmektedir.

AETHER-001, şu anda farklı evrenlerde bulunmaktadır ve 20██ yılından beri bulunduğumuz evrene geçiş yaptığı görülmemiştir. AETHER-001, kendine ait bir fiziksel forma sahip değildir; ancak kendine, geçici olarak kullanabileceği bedenler oluşturabilir ve bu bedenleri, bir insan bedeni ile benzer şekilde kullanabilir.

AETHER-001, bilinen gerçekliğin yaratıcısıdır ve yaklaşık 48,12 milyar yıldır varlığını devam ettirdiği öne sürülmektedir. AETHER-001'in kökenleri veya kaynakları bilinmemektedir.

AETHER-001, herhangi yaşamsal gereksinim duymaz ve yaşamsal faaliyetler göstermez. Varlık, zaman içerisinde git gide daha da güçlenerek uzay - zaman üzerinde sonsuz erişime sahip olabilecek kadar güçlenir ve yaptığı hiçbir değişikliğin herhangi zamansal veya varoluşsal paradoksa sebep olduğu belgelenmemiştir.

AETHER-001'in fiziksel bir beden kullanması durumunda, ilk zamanlarda herhangi sorun yaşamamasına rağmen; güç topladıkça bedenini kullanmakta zorluklar yaşamaya başlayacak ve zaman içerisinde bedenin tamamen kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle fiziksel formu terk edip, gerçeklik üstü formuna geri dönecektir. Geri dönüş eylemi sırasında, kullanılan beden alev alabilir veya patlayabilir. Varlığın, geçici olarak oluşturduğu bedenlerin yanı sıra, zaten mevcut olan insan bedenlerini de benimsediği belgelenmiştir. Benimsenen bedenlerin eski sahipleri, kişiliklerini kaybederler ve beden tamamen AETHER-001 kontrolüne girer.

Dünya üzerindeki ve dünya dışında bulunan pek çok kültürde, AETHER-001'e dair atıflar bulunmaktadır ve bu atıfların büyük oranında kendisinden "Arkhos" olarak bahsedilmektedir. AETHER-001, kendisinden bahsederken "Arkhos" ismini kullanır ve kendisine bu şekilde hitap edilmesini sıkça tembihler.

AETHER-001, üst düzey bir ikna becerisine sahiptir ve kendisine verilmemiş bir takım kişisel veya kuruluşa ait özel bilgiler edinebildiği rapor edilmiştir. AETHER-001'in herhangi fiziksel formunun etrafında bulunan bireyler, kendilerini psikolojik baskı altında hissettiklerini ve anlaşılmaz sesler duyduklarını rapor etmektedirler.

AETHER-001'in gerçeklik üzerindeki erişimi sonsuz olarak bilinmektedir. AETHER-001, yeterli güce kavuştuğunda, gerçeklik üzerinde neredeyse sonsuz erişime sahip olabilir. AETHER-001'in, bir varlığa doğrudan müdahale etmesini önlemek için bilinen tek yol; Dr. Arkhos tarafından keşfedilen "Antik Gerçeklik Kalkanları"dır.

Antik Gerçeklik Kalkanları, 19██ yılında, Dr. Arkhos tarafından yürütülen █████████ Antik Kentindeki kazı çalışmalarında keşfedilmiş ve kullanım yollarının öğrenilmesi üzerine, AETHER-███ kullanımıyla 10.000 kadar kopyası oluşturulmuştur. Gerçeklik Kalkanları, taştan yapılma küçük figürlerdir ve genellikle köpek kafatasına benzerlik gösterecek şekilde oyulmuşlardır. Bir kalkanı üzerinde taşıyan veya kalkan ile fiziksel temasta bulunan bireyler, AETHER-001 için dokunulmaz hale gelir ve Kalkanlar ile temas, fiziksel kaba kuvvet yolu ile kesilmediği sürece AETHER-001, Kalkanı taşıyan bireye karşı herhangi fizik dışı saldırıda bulunamaz.

AETHER-001, bilinen tüm dilleri konuşabilme yetisine sahiptir ve fiziksel bir forma sahip olduğu müddetçe tüm canlılar ile sözel iletişime geçebilir.

AETHER-001-A; AETHER-001'in ilk olarak keşfedildiği mağaradır. Mağara, katmanlardan oluşmaktadır ve sonsuz genişlikte ve derinlikte kabul edilmektedir. AETHER-001-A'nın şimdiye kadar keşfedilmiş olan alanı 17 katmandan oluşmaktadır ve her bir katman, ortalama 1478 metrekare genişliğindedir. AETHER-001-A, kompleks tünel sistemleri ve zaman içerisinde değişkenlik gösteren yollardan oluşmaktadır. AETHER-001-A içerisinde hiçbir sıcaklık farkı gözlemlenmez ve mevcut sıcaklık 19.8 derece olarak ölçülmüştür. AETHER-001-A içerisinde aralıksız olarak çeşitli anormal fenomenler gözlemlenir. Bu fenomenlere örnek olarak:

  • Kaynağı bilinmeyen konuşma ve çığlık sesleri,
  • Kimliği belirlenemeyen, mağaraya giriş yapan kişileri izleyen ve kendilerine yaklaşılınca ortadan kaybolan bireyler,
  • Bilinmeyen sebeplerden kaybolan personel

verilebilir.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License